Regionens M-ledda styre har
regeringen Löfven att tacka!

Det var nöjda miner hos de grönblå politikerna i regionens M-ledda styre efter gårdagens beslut om budget för 2021. Det är på sin plats att påminna om att det är den S-ledda regeringen ett tack skyldig, för de många miljarderna som räddat deras ”historiska projektbudget”, summerar Helén Eliasson (S), oppositionsregionråd och gruppledare för Socialdemokraterna i Västra Götalandsregionen, två dagar av maratonmöte med regionfullmäktige i Västra Götalandsregionen.

Som väntat röstades den grön-blå budgeten igenom, när regionfullmäktige efter ett digitalt maratonmöte i tisdags, den 1 december, klubbade budget för 2021 och plan för åren 2022 och 2023.

Beslutet innebär att sjukvården har nya besparingar att vänta. Och det trots att den socialdemokratiskt ledda regeringen har skickat historiskt stora pengapåsar till Västra Götalandsregionen. Det handlar om ersättning för covid-vården, men också stora belopp för att korta köer för patienterna, säkra vården och förbättra villkoren för personalen. För 2021 beräknas statsbidragen till Västra Götalandsregionen öka med 5 miljarder kronor.

Men mycket av pengarna läggs centralt. Det gäller även ersättningar för att korta köer – 670 miljoner kronor – som varje vårdenhet får ansöka om att få ta del av, men utan några garantier att få några pengar. Risken är uppenbar, anser Helén Eliasson (S) att privata vårdgivare bara kommer lägga bud på de insatser de anser är lönsamma, och att behoven därför inte kommer att styra.

Vi är övertygade om att med rätt verktyg och tillräckliga resurser har regionens egna verksamheter alla möjligheter att klara av att både korta köer och öka tillgängligheten.

– Vi socialdemokrater har tilltro till de anställda. Vi vet att de är bäst på att bedöma var pengarna gör mest nytta. Därför vill vi att vårdens pengar komma vården till del direkt, och för ut 1 miljard mera direkt till den egna vården. Vi är övertygade om att med rätt verktyg och tillräckliga resurser har regionens egna verksamheter alla möjligheter att klara av att både korta köer och öka tillgängligheten. Men då behövs möjlighet till långsiktig planering, verklighetsbaserade ekonomiska villkor och kvalificerad personal i tillräckligt antal, inte nya sparkrav.

– Det är också bara den offentliga vården som är garant för en jämlik vård, där den som har största behoven får vård först, inte den som har störst plånbok. Därför lägger vi socialdemokrater vårdens pengar på regionens vård, inte på kostsamma marknadsekonomiska lösningar, säger Helén Eliasson (S).

Inte heller kan personalen räkna med höjda löner utöver centrala avtal. Den beslutade handlingsplanen för att höja lönerna i vården till minst riksgenomsnitt, som Socialdemokraterna lyckades driva igenom (mot de grön-blåas vilja) för ett drygt år sedan, får fortsätta att vara bara vackra ord på ett papper. ”Var sak har sin tid” var Johnny Magnussons (M) svar i debatten om lönerna.

På de sex år som Johnny Magnusson & Co har styrt har löneklyftan till andra regioner både skapats och ökat.

– Det är inte utan att man undrar när det moderatledda styret anser att det är personalens tid. På de sex år som Johnny Magnusson & Co har styrt har löneklyftan till andra regioner både skapats och ökat. I dag tjänar 42 av 66 yrkesgrupper i vården i Västra Götaland sämre än sina kollegor i andra regioner.

– Koncernkontoret har räknat fram att det skulle kosta 700 miljoner kronor att åtgärda skillnaden. De pengarna vill vi socialdemokrater satsa, plus ytterligare 50 miljoner för att förstärka potten för jämställda löner och en särskild låglönepott på 50 miljoner. Men M-styret satsar exakt noll. Det är riktigt illa, särskilt som den grön-blå budgeten inte ens räknar upp vårdens budgetar motsvarande de centrala avtalen, säger Helén Eliasson (S).

Att den blå-gröna budgeten nu är klubbad innebär inte att Socialdemokraterna ger upp kampen för att låta vårdens pengar gå till vår.

– Vi kommer att jobba stenhårt och bevaka att den socialdemokratiskt ledda regeringens pengar verkligen går till det de är avsedda för: att förbättra för patienter, korta köerna och ge personalen bättre villkor, säger Helén Eliasson (S).

facebook Twitter Email