Regionens information om vaccination måste bli bättre

”Människors oro kring pandemin och vaccinationerna måste tas på allvar. Det går inte att hänvisa till information via sociala medier när många av våra äldre saknar möjlighet att ta till sig den informationen”, säger Helén Eliasson (S), oppositionsregionråd och gruppledare för Socialdemokraterna i Västra Götalandsregionen (VGR), som vill se tydlig och riktad information via bland annat lokala tidningar.

Frågan om regionens kommunikation kring vaccination mot covid-19 var återigen uppe till diskussion vid dagens regionstyrelsemöte.

Socialdemokraterna i VGR har tidigare tagit initiativ för att förbättra den riktade informationen om vaccination, som gått till de prioriterade i gruppen äldre. Informationen var otydlig kring hur tid för vaccination ska bokas; många fick uppfattningen att enda sättet att få en tid var att boka via nätet. ”Målsättningen är att alla 70+ ska vaccinera sig. Då får inte möjligheten att boka tid vara ett hinder. Det här är också en viktig fråga när det gäller att erbjuda en jämlik vård. Därför måste problemet och kommunikationen omedelbart åtgärdas”, sa Helén Eliasson då.

Beskedet nu är att samtliga +85 kommer att kontaktas per telefon av sina vårdcentraler, för besked om vaccinationen. Det är ett steg i rätt riktning, men det behövs mer än så.

Det är uppenbart att den information som gått ut inte är tillräcklig, utan måste förbättras.

– Jag kontaktas nästan dagligen av äldre som frågar när och hur de ska kunna få vaccination. Det är uppenbart att den information som gått ut inte är tillräcklig, utan måste förbättras. Många i gruppen äldre har fortfarande en lokal dagstidning hem i brevlådan. Det är rimligt att regionen köper annonsutrymme där med tydlig information om hur vaccinationerna ska gå till. Jag är övertygad om att det kommer att lösas snarast, säger Helén Eliasson (S).

facebook Twitter Email