Regionens förlossningsvård behöver förbättringar

Graviditet är för de allra flesta en glädjens tid. Men för några grumlas glädjen av svåra komplikationer. En sådan är hyperemesis. Det är ett sjukdomstillstånd som vårdpersonal även utanför barnmorskemottagningar och förlossningskliniker behöver kunskap om, skriver Malin Sjunneborn (S) i sin motion till regionfullmäktige, där hon också efterlyser eftertanke vid byggnation med tanke på denna grupp patienter.

En graviditet påverkar kvinnans kropp. Inte bara till det yttre, utan i allra högsta grad också invärtes. 

Hur man som kvinna upplever sin graviditet är individuellt. Några få märker knappt av det växande barnet, de flesta har periodvis har såväl fysiska som psykiska besvär. Men för en grupp kvinnor blir graviditeten en nio månader lång pina. 

Förlossningsvården i Västra Götalandsregionen är på många sätt utmärkt, såväl med svenska som internationella mått mätt. Men all sjukvårdspersonal har inte den kunskap som behövs för att ta hand om de komplikationer som kan uppstå.

Extremt graviditetsillamående är ett tillstånd som kallas hyperemesis gravidarum, eller kort och gott hyperemesis. Kvinnor som drabbas kan kräkas från första till sista dag av sin graviditet, många dagligen, andra till och med flera gånger per dag. Det här är ett sjukdomstillstånd där kvinnan kan behöva söka vård flera gånger i veckan på grund av näringsbrist och uttorkning. Fram till vecka 22 är det den vanliga akutmottagningen som gäller när dessa kvinnor behöver snabb, och ibland livsuppehållande, hjälp. Först efter vecka 22 är det specialisterna på förlossningen som tar hand om akutvården av gravida.

Det kan innebära ett oerhört akut tillstånd för både kvinnan och barnet

– Det behövs ökad kunskap inom Västra Götalandsregionen kring gravida och de svåra komplikationer som kan följa när kvinnor väntar barn, även utanför barnmorskemottagningar och förlossningarna. Hyperemesis är ett tillstånd som sjukvårdens alla akutmottagningar borde ha kunskap om, eftersom det kan innebära ett oerhört akut tillstånd för både kvinnan och barnet, säger Malin Sjunneborn (S).

Hon vill därför att varje sjukhusstyrelse får i uppdrag att se över hur sjukhusen arbetar med graviditets- och förlossningskomplikationer på sina akutmottagningar, och ökar kunskapen där det brister.

Likaså vill hon att de väntrum där gravida och nyförlösta tas emot ses över.

– Även här måste kunskapen öka. Östra sjukhusets nybyggda väntrum har till exempel inga öppningsbara fönster. När det blir många i väntrummet verkar inte ventilationen räcka till och det blir varmt och syrefattigt. Många kvinnor har upplevt obehag i samband med besöken och för kvinnor med hyperemesis kan det vara en ren plåga. Likaså borde akutmottagningarna kunna erbjuda en säng att vila i för de svårast sjuka,  menar Malin Sjunneborn (S).

Närmast ska hennes motion ut på remiss, innan beslut i regionfullmäktige kan fattas. 

Malin Sjunneborn (S)

 

 

 

 

 

 

Motion om att förbättra förlossningsvården

 

facebook Twitter Email