”Regionen ska avstå Bokmässan om Nya Tider är med!”

”Mot bakgrund av Bokmässans oförmåga att tydligt markera mot den högerextrema tidningen Nya Tider anser jag att Västra Götalandsregionen ska avstå sin medverkan på årets mässa.” Det säger regionrådet Alex Bergström (S), med anledning av att Nya Tider tillåts medverka vid årets Bokmässa.

Nya Tider har visat sig ha samröre med kampanjen Megafonerna, som har uppmanat sina följare att försöka skrämma journalister till tystnad. Ett mer konkret hot mot svensk yttrandefrihet är svårt att föreställa sig. Inte ens detta har fått Bokmässan att ändra uppfattning. Nya Tider är fortfarande välkomna att ställa ut,  konstaterar Alex Bergström i sin debattartikel i GP i dag

– Bokmässan gör det onödigt svårt för sig. Den är ett privat kulturföretag och kan bjuda in vem de vill eller låta bli att hyra ut utrymme åt vem de vill, utan att för den skull på något sätt hota yttrandefriheten, säger han.

På Bokmässan medverkar bokförlag, författare, folkbildningen, föreningar, myndigheter och offentliga organisationer. Västra Götalandsregionen deltar framför allt genom Kultur i Västs stora monter.

– Jag anser att demokratiskt styrda organisationer ska gå före och protestera när demokratiska värden hotas. Regionen bör därför ta en paus från medverkan! Det krävs en markering när Bokmässan tillåter en högerextrem organisation att ställa ut, då har de passerat gränsen för vad regionen står i frågan om yttrandefrihet, säger Alex Bergström.

De arrangemang som Västra Götalandsregionen genom framför allt Kultur i Väst har planerat kan mycket väl genomföras ändå, menar han.

– Det kommer att anordnas alternativa litteraturseminarier i Göteborg samtidigt som Bokmässan. Sannolikt blir de utmärkta arenor för regionen och Kultur i Väst.

 

Läs debattartikeln här

Slutreplik till Brännberg (KD) och Nordström (L) Luke Witkowski Authentic Jersey

facebook Twitter Email