Regionen bör ta ansvar för vården på Lundby sjukhus

Människorna på Hisingen behöver sitt sjukhus. När marknaden nu tycks sakna intresse för Hisingsborna är det rimligt att sjukhuset återgår till att drivas i offentlig regi, anser Socialdemokraterna.

Lundby sjukhus startade 1928 som en offentligt driven fristående kirurgisk poliklinik. 1950 övergick den till att vara vårdcentral, för att mellan åren 1977-1993 vara ett landstingsägt sjukhus. 1994 tog privata Bure Hälsa och Sjukvård (som sedermera blev Capio) över driften. Sedan 2012, när nytt avtal skrevs, är namnet Capio Lundby Närsjukhus.

Oavsett vem som har skött driften har Lundby sjukhus varit en viktig del av Hisingsbornas tillgång till bra, god och nära vård.

– Nu är avtalet med Capio på väg att löpa ut och Lundby måste upphandlas på nytt. Men när anbudstiden gått ut hade ingen visat intresse för att driva sjukhuset. Inte ens Capio. De diskussioner som förts med Capio har inte heller gett resultat, säger Ann-Christine Andersson (S), 2:e vice ordförande i Hälso- och sjukvårdsnämnden i Göteborg.

Nämnden har därför i dag beslutat att avsluta upphandlingen av Lundby sjukhus.

Patienterna på Hisingen är Västra Götalandsregionens ansvar. Regionen måste därför i första hand se över möjligheten att driva Lundby i egen regi

– Patienterna på Hisingen är Västra Götalandsregionens ansvar. Regionen måste därför i första hand se över möjligheten att driva Lundby i egen regi, eller leta alternativa lösningar. Oavsett vilken väg man väljer ska inte patienterna komma i kläm; Hisingsborna behöver sitt sjukhus, säger Håkan Linnarsson (S), oppositionsregionråd och 2:e vice ordförande i Hälso- och sjukvårdsstyrelsen i Västra Götalandsregionen.

 

Ann-Christine Andersson (S)
Håkan Linnarsson (S)
facebook Twitter Email