Rätten till heltid är en fråga
om jämställdhet och klass

"I Västra Götalandsregionen har heltid som norm varit inskriven i allehanda policydokument i flera år. Det är bra, men vi socialdemokrater anser att det är dags att gå från ord till handling. Därför har vi i personalutskottet i Västra Götalandsregionen initierat en kartläggning, med syfte att göra verkstad av visionerna", skriver Janette Olsson (S), Louise Åsenfors (S) och Jim Aleberg (S) i sin debattartikel.

Har ni någonsin hört talas om att en verkstadsarbetare på Volvo erbjuds en tjänst på 65% med möjlighet att fylla upp till heltid med timtjänstgöring? Eller att skiften på Volvo skulle vara delade över dagen, med ett pass från tidig morgon till lunch och ett annat från 18 till 22? Nej, tänkte väl det. Men det är vardagsmat i många kvinnodominerade yrken, inte minst inom vården och omsorgen.

I Västra Götalandsregionen har heltid som norm varit inskriven i allehanda policydokument i flera år. Det är bra, men vi socialdemokrater anser att det är dags att gå från ord till handling. Därför har vi i personalutskottet i Västra Götalandsregionen initierat en kartläggning, med syfte att göra verkstad av visionerna.

Trygga jobb på heltid skapar trygga och starka människor och ett tryggare Sverige.

Trygga jobb på heltid skapar trygga och starka människor och ett tryggare Sverige. I vår vision om ett starkt samhälle har alla som arbetar en lön som de kan leva på. De har också arbetsvillkor som innebär att de också kan, vill och orkar jobba heltid. Då blir arbetslivet hållbart.

Att erbjuda arbetsvillkor som innebär ofrivillig deltid, springvik på timmar, delade turer eller orimligt många helgpass är inte hållbart. Och vår stilla undran är varför det alltid är kvinnor som drabbas av dessa villkor.

Resultatet vet vi: Deltider lägger grunden för en urholkad ekonomi, på både kort och lång sikt. Eftersom kvinnor i större utsträckning jobbar inom låglöneyrken, och dessutom oftare än män arbetar deltid, blir både lön och pension lägre; en till synes liten löneskillnad i dag blir stor skillnad i pensionskuvertet. Lägg sedan till att dåliga arbetsvillkor och stressen att jaga timmar för att få ihop pengar till mat och räkningar gör många sjuka, och att deltidsarbete ger både lägre sjukersättning och föräldrapenning, så har ni en kvinnofälla som heter duga.  Det är djupt provocerande att det fortgår på offentliga arbetsplatser i kvinnodominerade jobb!

Vi socialdemokrater vill sätta stopp för den nedåtgående spiral som ett ohållbart arbetsliv innebär.

Heltid ska vara norm och rättighet på hela arbetsmarknaden, även inom vården och omsorgerna. Vi socialdemokrater vill sätta stopp för den nedåtgående spiral som ett ohållbart arbetsliv innebär. En sådan politik har bara vinnare: När fler medarbetare i välfärden arbetar heltid och med bättre villkor, minskar rekryteringsbehoven samtidigt som jobben blir attraktivare, jämställdheten ökar, klassklyftor minskar, färre sjukskrivs och den generella tryggheten i samhället ökar. Vi vet att även det blågröna styret vill se en analys av läget. Vi kan bara hoppas att de också vill vara med och stänga dörren till denna kvinnofälla.

Janette Olsson (S)
Louise Åsenfors (S)
Jim Aleberg (S)
facebook Twitter Email