Problemen i vården stavas moderatlett styre

"Det är ett ytterligare bevis för det allvarliga läge som den moderatledda majoriteten försatt sjukvården i Västra Götalandsregionen i. Vi har nu hamnat i just den situation som vi socialdemokrater har varnat för de senaste åren. Den negativa utveckling vi ser för sjukvården i allmänhet, och SU i synnerhet, sedan den moderatledda majoriteten tillträdde för tre år sedan är mycket bekymrande." Det skriver regionråden i opposition, Helen Eliasson (S) och Håkan Linnarsson (S), med anledning av den kritik som regionens revision riktar mot det moderatledda styret för Sahlgrenska Universitetssjukhuset och Södra Älvsborgs Lasarett.

”Vi riktar anmärkning mot styrelsen för Södra Älvsborgs Sjukhus och styrelsen för Sahlgrenska Universitetssjukhuset på grund av dels bristande måluppfyllelse, dels bristande styrning, ledning, uppföljning och kontroll.”

Så skriver Västra Götalandsregionens revisorskollegium i sin senaste rapport. Och det är inget vi socialdemokrater hittat på i försök att ”svartmåla”, som är den moderatledda majoritetens retoriska svar på all kritik mot sitt sätt att axla sitt ansvar.

Det är en mycket skarp kritik revisionen kommer med. Och det handlar anmärkningar mot hur den moderatledda majoriteten inte klarar av att styra och leda ett av Sveriges största och viktigaste sjukhus, Sahlgrenska Universitetssjukhuset (SU), med nationellt uppdrag, samt motsvarande kritik för ett av regionens största sjukhus, SÄS, med bland annat regionalt uppdrag för cancervård.

Det är ett ytterligare bevis för det allvarliga läge som den moderatledda majoriteten försatt sjukvården i Västra Götalandsregionen i. Vi har nu hamnat i just den situation som vi socialdemokrater har varnat för de senaste åren. Den negativa utveckling vi ser för sjukvården i allmänhet, och SU i synnerhet, sedan den moderatledda majoriteten tillträdde för tre år sedan är mycket bekymrande.

SU, navet för sjukhusvården i hela regionen, gjorde ett underskott på 326 miljoner kronor under 2017. Sjukhuset har landets längsta väntetid på akuten, stängda vårdplatser, operationer som ställs in och ständiga larm från personalen om den ohållbara situationen.

Och 2018 hann knappt börja innan regionens akutsjukhus visade upp nya stora underskott, totalt minus 175 miljoner kronor. Det är mindre än åtta månader efter att regionens M-styre presenterade sin budget för 2018, där man utlovade ”satsningar och stärkta resurser till våra verksamheter i stället för neddragningar och minskad verksamhet.” Så skrev den moderatledda majoriteten, trots att sjukhusens svåra ekonomiska situation var välkänd redan då. Men den moderatledda majoriteten tycks vara immun mot fakta som inte passar den. Det är beklämmande!

Samtidigt har Västra Götalandsregionen under de senaste åren haft mer pengar än någonsin. 2016 blev överskottet 1,6 miljarder. Huvudskälet till det är de mångmiljardsatsningar som den socialdemokratiskt ledda regeringen gjort på sjukvården. Problemet är att pengarna regionen har fått inte kommit vården till del på det sätt som de borde.

Vi socialdemokrater i regionen har vid upprepade tillfällen och i varje nämnd och styrelse kopplad till sjukvården ställt krav och lagt förslag på handlingsplaner och långsiktighet. Vi vill använda pengarna för att bygga upp den egna verksamheten, ge personalen rimliga arbetsvillkor och konkurrenskraftiga löner och sjukhusen ekonomisk ryggrad för att klara sina uppdrag. Men den moderatledda majoriteten har konsekvent sagt nej. Istället har man väntat tills kriser varit faktum och då tvingats till mycket dyrköpta insatser för att försöka ”lappa och laga”. Ett bevis för det är att kostnaderna för inhyrd personal och köp av dyr vård utifrån ökat kraftigt och når nu nya rekordnivåer.

M-styret vill uppenbarligen hellre se dyra lösningar hämtade från marknaden, än att värna den egna verksamheten. Då blir det såhär.

SU och övriga sjukhus i regionen behöver långsiktiga lösningar och ekonomiska muskler för att klara sina uppdrag. I motsats till vad den moderatledda majoriteten tycks tro måste situationen lösas tillsammans med personal och ledning, inte genom att ge dem nya tumskruvar. Det är professionen som har den största kunskapen kring vilka insatser och åtgärder som behövs, inte Johnny Magnusson (M) & Co.

Helen Eliasson (S)

Håkan Linnarsson (S)
 Chris Wondolowski Womens Jersey

facebook Twitter Email