Privatiserad tandreglering riskerar slå hårt mot barn

Att sälja ut tandregleringen får stora konsekvenser för patienterna. Extra hårt riskerar barn utanför de största städerna att drabbas, konstaterar Socialdemokraterna i Västra Götalandsregionen (VGR). "Det är under all kritik av den moderatledda majoriteten att lägga fram en så stor förändring med bara ett par dagars varsel. Dessutom utan att ha förankrat det ens hos de ansvariga för verksamheten", säger Jim Aleberg (S), 2:e vice ordförande i hälso- och sjukvårdsstyrelsen (HSS).

Under förra året lanserade den moderatledda regionmajoriteten planer på att göra ett nytt affärsområde av mödrahälsovården i regionen. De planerna är i dagsläget lagda i malpåse, inte minst beroende på att professionen varnar för de stora risker brutna vårdkedjor kan innebära för såväl mammor som ofödda och nyfödda barn.

Men majoriteten, allianspartierna och MP, tycks vara fast beslutna att driva igenom ett nytt marknadsprojekt under sin tid i ledning. Utan någon som helst förvarning meddelades i söndags, via mejl, förslag på ett affärsområde för tandregleringen. Vid HSS-mötet i dag togs beslutet.

Socialdemokraterna är starkt kritiska, inte minst till den moderatledda majoritetens tillvägagångssätt:

– Det finns ingen analys gjord kring vilka konsekvenser det här får för patienter och personal, ingen granskning är gjord kring risker som finns, ingen kostnadskalkyl eller något egentligt underlag som gör att det går att ta ställning till förslaget över huvud taget. Inte ens regionens egna ansvariga för den här vården har informerats. Det är under all kritik, säger Jim Aleberg (S).

Socialdemokraterna oroas främst över vilka konsekvenser det får för barn och unga i VGR. Tandregleringen för barn och unga sköts i dag huvudsakligen av Folktandvårdens specialister. För att skapa jämlikhet i vården reser dessa ut till kliniker för behandlingar, särskilt i regionens ytterområden, för att barnen och deras föräldrar ska slippa långa resor.

– Det behövs väldigt många besök för varje barn, ofta varje månad under flera år. Jag har mycket svårt att tro att en privat verksamhet kan tänka sig att resa runt i regionen på samma sätt. Det är helt enkelt inte särskilt lönsamt. Risken finns därför att det är familjer på landsbygd och mindre orter som får ta en ekonomisk smäll och resa till varje behandling. I dag finns heller ingen kö till tandregleringen – ett nytt affärsområde riskerar att skapa det, säger Aleberg (S).

Det är få argument som talar för att ett nytt affärsområde inom tandregleringen är vad Västra Götalandsregionen behöver.

– De enda skäl jag kan se till varför den moderatledda majoriteten vill slå sönder den här välfungerande vården är rent ideologiska, säger Jim Aleberg (S).

Socialdemokraterna i HSS reserverade sig mot beslutet.

 

Jim Aleberg (S)
facebook Twitter Email