”Patientsäkerheten är vår prioritering – inte ideologi”

”Vi välkomnar att den moderatledda majoriteten tagit sitt förnuft till fånga, åtminstone tillfälligt, och stoppat sina planer på att göra mödrahälsovården till nytt affärsområde. Mest glada är vi för regionens alla kvinnor och ofödda och nyfödda barn, som nu slipper de risker som det hade inneburit.”

Det säger Jim Aleberg (S), 2:e vice ordförande i hälso- och sjukvårdsstyrelsen (HSS), sedan den moderatledda majoriteten i HSS i dag meddelat att man inte avser att driva igenom affärsområde mödrahälsovård under denna mandatperiod.

Tillsammans med professionen har socialdemokraterna varit starkt kritiska mot planerna på att sälja ut mödrahälsovården på grund av de risker det innebär att bryta den sammanhållna vårdkedja som finns.

– Det handlar om kvinnor och barn som vi vet flyttas mellan primärvård och specialistvård, öppenvård och slutenvård. Att bryta dessa kedjor innebär uppenbara risker. Barnmorskor, läkare och verksamhetschefer har sett riskerna och varnat. Vi har lyssnat på dem, det är de som sitter inne med kunskapen. Och till skillnad från den moderatledda majoriteten prioriterar vi patientsäkerhet framför ideologi., säger Jim Aleberg (S).

Inom mödrahälsovården finns redan i dag några privata aktörer som upphandlats.

– Det handlar således inte om att öka valfriheten, som den moderatledda majoriteten hävdar. Skillnaden mellan upphandling och affärsområden är att vid upphandling har regionen kontrollen kvar, över kostnader och placeringar, ett affärsområde ger marknaden fritt spelrum.

– Affärsområden kan i sin tur vara kostnadsdrivande. Det ser vi med vårdval rehab, där kostnaderna skenar bortom den moderatledda majoritetens kontroll, säger Jim Aleberg (S).

Den moderatledda majoriteten i HSS uppger att man avser att införa affärsområdet under nästa mandatperiod.

– Först ska väljarna säga sitt. Om väljarna inte vill se ett fortsatt haveri för sjukvården i Västra Götaland lär det inte bli någon moderatledd majoritet – och inte heller något nytt affärsområde för mödrahälsovården, säger Jim Aleberg (S).

Jim Aleberg (S)
facebook Twitter Email