Patienternas bästa måste ha högsta prioritet!

”Det hade varit oansvarigt, både strategiskt och ekonomiskt, att lägga ner Sjukvårdens Larmcentral (SvLc) innan verksamheten fått en rimlig chans att visa vad den går för.” Det säger Håkan Linnarsson (S), oppositionsregionråd och 2:e vice ordförande i regionens hälso- och sjukvårdsstyrelse, som tillsammans med övriga socialdemokrater fick en majoritet i regionstyrelsen för att stoppa nedläggningen av SvLc.

Det var till följd av ett överutnyttjande av ambulanser och ambulanshelikopter som Västra Götalandsregionen beslutade sig för att starta en egen larmverksamhet, för att komplettera SOS Alarm. SvLc:s uppdrag var att genom personal med hög medicinsk kompetens kunna göra korrekta bedömningar för prioritering av ambulans, för att få en effektiv och anpassad verksamhet. Detta sedan utalarmeringen av ambulanser ökat kraftigt från 2015, utan att de medicinska orsakerna ökat i samma utsträckning.

Trots en rad uppstartsproblem visar statistiken att antalet onödiga ambulansuppdrag minskat med cirka 9 000 sedan SvLc tog över prioriteringen från SOS Alarm i april i år. I pengar beräknas det handla om drygt 46 miljoner kronor. 60 procent av denna patientgrupp har kunnat styras till annan vårdnivå än sjukhusens akutmottagningar, vilket innebär ytterligare en kostnadsbesparing på drygt 9 miljoner kronor, visar uträkningar som gjorts om SvLc.

Det är självklart viktigt för patientsäkerheten att vi inte larmar ut ambulanser i onödan

– Det är självklart viktigt för patientsäkerheten att vi inte larmar ut ambulanser i onödan, och därför riskerar att den som verkligen behöver en snabb insats blir utan, säger Håkan Linnarsson (S).

Den nödvändiga omställningen av sjukvården, till en vård närmare patienterna och med förbättrad kvalitet, kräver att tillgängliga resurser utnyttjas på bästa tänkbara och mest effektiva sätt. Socialdemokraterna i Västra Götalandsregionen anser att de förbättringar som gjorts inom SvLc visar att verksamheten har goda förutsättningar för att klara det uppdrag som getts, om rätt förutsättningar ges. Den springande punkten är att samverkan mellan SvLC och SOS Alarm fungerar, och regiondirektören ges därför i uppdrag att verka för att detta samarbete utvecklas och fördjupas.

Det krävs ingen raketforskare för att konstatera att det skulle blivit oerhört svårt att rekrytera personal till en ny larmverksamhet i framtiden

– Att lägga ner SvLc nu, för att sedan bygga upp samma verksamhet igen om några år, som utredningen föreslår, hade varit inte bara verksamhetsmässigt och ekonomiskt oansvarigt, utan också en rejäl örfil mot personalen på SvLc som trots en tuff start nu jobbat fram ett gott resultat. Det krävs ingen raketforskare för att konstatera att det skulle blivit oerhört svårt att rekrytera personal till en ny larmverksamhet i framtiden, konstaterar Håkan Linnarsson (S).

I ett gemensamt yrkande med Vänsterpartiet, till regionstyrelsen, krävde Socialdemokraterna därför att SvLc får fortsätta sin verksamhet, men med en förbättrad samverkan mellan SvLc och SOS Alarm. Ett yrkande som, efter votering, bifölls av regionstyrelsen.

Håkan Linnarsson (S)


Yrkande avseende alarmeringstjänsten i Västra Götaland

facebook Twitter Email