Olika villkor ger ojämlik vård

"För oss socialdemokrater är en jämlik vård ett krav vi aldrig ruckar på. Det är den som bäst behöver vård, omsorg, stöd och hjälp som ska få det, inte den som har störst plånbok eller bor på ”rätt” ställe."

Det skriver Lena Hult (S) och Christin Slättmyr (S) i sin debattartikel, om att olika villkor gäller för funktionsnedsatta, beroende på var i regionen de bor.

Habilitering och Hälsa har under en rad år arbetat för att få till en jämlik vård till patienterna. Stort arbete har lagts ner för att kunna skapa gemensamma villkor. Men i och med att verksamheten står och faller med de skiftande ekonomiska villkor som ges av de fem nämnderna sätts käppar i hjulen för att fullfölja arbetet med en jämlik vård i hela regionen. I skrivelse till regionstyrelsen har verksamheten begärt att få samla verksamheten för att införa gemensamma villkor och lika möjligheter till stöd för alla invånare i regionen. Något svar har inte kommit från den moderatledda majoriteten.

Vid regionfullmäktige i tisdags, den 4 april, ställde Lena Hult en enkel fråga till regionrådet, och ordföranden i hälso- och sjukvårdsstyrelsen, Jonas Andersson (L), om huruvida han har för avsikt se till så villkoren för Habilitering och hälsa förändras och, i sin förlängning, situationen förbättras för alla de människor som drabbas. Något svar fick hon inte.

”Om regionens regler skapar ojämlika villkor i vården är det vår uppgift som regionpolitiker att ändra på reglerna. Det tycker vi socialdemokrater. Det borde även partierna i den moderatledda regionmajoriteten tycka.”, skriver Lena Hult och Christin Slättmyr.

Lena Hult
Christin Slättmyr

 

 

 

 

 

 

 

Läs debattartikeln här

facebook Twitter Email