Nu måste satsningar göras på vårdpersonalen!

För oss socialdemokrater har vården och dess personal högsta prioritet. Vi ger därför i vårt budgetförslag sjukvården full uppräkning för väntade höjda centrala avtal plus drygt 800 miljoner extra för att höja grundlönerna i vården, skriver Helén Eliasson (S), oppositionsregionråd och gruppledare för Socialdemokraterna i Västra Götalandsregionen, och Janette Olsson (S), oppositionsregionråd och vice ordförande i personalutskottet.

Vi socialdemokrater tycker att det är hög tid att Västra Götalandsregionen lever upp till sitt mål, att bli Sveriges bästa offentliga arbetsgivare. Ska regionen klara av att ge människor den vård de behöver och har rätt till krävs att vi har tillräckligt med kvalificerad personal som kan och vill jobba i regionen. Då krävs det mer än att ge alla eller det stora flertalet av de runt 48 000 anställda i vården en applåd och klapp på axeln. Därför lägger vi socialdemokrater över 800 miljoner kronor till höjda grundlöner. Vi ger dessutom vården ekonomiska möjligheter att klara av de höjda kostnader som väntar och löneökningar som vi vet kommer i centrala avtal. Det är möjligt att göra tack vare de stora satsningar som kommit – och kommer – från den socialdemokratiskt ledda regeringen.

Att satsa pengar för att höja personalens löner är ingen förstagångssatsning för oss socialdemokrater. I budget efter budget har vi valt att prioritera höjda grundlöner och förbättrade villkor för vårdens personal. Men under samtliga sex år som regionen styrts av en moderatledd koalition har vi talat för döva öron och både vi och de anställda har fått se dessa satsningar gå om intet, trots att den socialdemokratiskt ledda regeringen under samma period skickat historiskt stora pengapåsar till regionen.

Regionen är arbetsgivare för 66 olika yrkesgrupper inom vården. I 42 av dessa tjänar personal sämre än snittet för deras kollegor i andra regioner i landet. Det är faktiskt en rejäl skämsnivå att landets näst största region har sådana siffror.

För lite drygt ett år sedan antog regionfullmäktige – trots det moderatledda regionstyrets nej – den socialdemokratiska motionen om att ta fram en handlingsplan för att höja lönerna för vårdpersonalen i Västra Götalandsregionen. Beslutet innebar att ta fram en strategi för att vårdlönerna för de olika yrkesgrupperna inom vården i Västra Götalandsregionen ska nå minst riksgenomsnittet. Att den behövs råder det ingen tvekan om. Regionen är arbetsgivare för 66 olika yrkesgrupper inom vården. I 42 av dessa tjänar personal sämre än snittet för deras kollegor i andra regioner i landet. Det är faktiskt en rejäl skämsnivå att landets näst största region har sådana siffror.

Nu finns handlingsplanen på plats. Men vackra ord betalar inga räkningar eller sätter mat på bordet. Det måste också till verkliga pengar för att genomföra planen. Enligt regionens egna beräkningar kostar det 700 miljoner kronor att nå rikssnittet för alla yrkesgrupper. Då är också hänsyn tagen till att snittet höjs till följd av höjda löner i Västra Götalandsregionen. De 700 miljonerna lägger vi socialdemokrater i det budgetförslag som ska beslutas om den 3 november. Vi lägger därtill ytterligare 50 miljoner kronor i en särskild låglönepott, samt ökar regionens pott för att uppnå jämställda löner med 50 miljoner kronor. Självklart tar vi också höjd för de redan genomförda höjningarna av OB-tilläggen. Hur pengarna ska fördelas ska dock inte vi politiker avgöra – det ska ske i förhandlingar mellan fack och arbetsgivare, så som tågordningen är i den svenska modellen.

Utöver detta ger vi vården full uppräkning i budget för väntade ökade kostnader – till exempel nya centrala löneavtal – för att inte urholka möjligheterna att uppfylla målet om att nå minst riksgenomsnittet för vårdlönerna.

Men några sådana satsningar ser vi inte från höger. Såväl det moderatledda styret som SD försvårar till och med löneökningar, genom att inte ge vården uppräkning av budget utifrån väntade kostnadsökningar. Då ska man samtidigt ha i åtanke att den socialdemokratiskt ledda regeringen skickar så stora statsbidrag till regionen som gör att det nu blir ett rejält överskott i år – trots pandemin och dess tuffa konsekvenser.

För oss socialdemokrater har vården och dess personal högsta prioritet. Det gör skillnad vem som styr.

Helén Eliasson (S)
Janette Olsson (S)

 

facebook Twitter Email