Moderat tystnadskultur löser inte Sahlgrenskas problem

Vi socialdemokrater ser allvarligt på att Sahlgrenskas nya ordförande, Moderaten Henrik Ripa, vill tysta personalens kritik, säger vice ordförande Cecilia Dalman Eek (S)

I mitten på december skrev 600 läkare på Sahlgrenska under en protestskrivelse. De menade att situationen på sjukhuset på många områden allvarligt försämrats. De skriver om en inhuman arbetssituation, om ökande patientrisker, om alltför få vårdplatser och mycket annat. I dagens GP menar sjukhusets nya ordförande, Moderaten Henrik Ripa, att läkarna inte borde offentliggjort sin kritik.

De 600 läkarnas protestbrev är väntat. De och andra personalgrupper har länge varnat för effekterna för patienter och arbetsmiljö av överbeläggningar, vårdplatsbrist och ökande stress.

Det är allvarligt att Moderaterna vill begränsa personalens kommunikation med allmänheten i den aktuella situationen.

Vi Socialdemokrater ser med oro på läkarnas och andra yrkesgruppers rapporter. Tystnadskultur är inget bra sätt att skapa det förtroendefulla klimat som krävs för att lösa sjukhusets utmaningar.  Snarare är det tvärtom – de utvecklingsinsatser som behövs kräver öppenhet och ömsesidigt förtroende. Den dag patientrisker och personalbelastning inte får diskuteras har patienterna verkligen något att vara rädda för, säger Cecilia Dalman Eek (S), vice ordförande i styrelsen för Sahlgrenska Universitetssjukhuset.

facebook Twitter Email