Med en S-budget hade sjukvården haft ett bättre läge

Varför litar inte den moderatledda regionmajoriteten på att dem som jobbar i sjukvården klarar av att bedöma hur pengar ska användas för att ge mest nytta och tryggad vård? Det undrar Helen Eliasson (S), gruppledare för Socialdemokraterna i Västra Götalandsregionen, inför beslut om tilläggsbudget för 2018 i Västra Götalandsregionen. "Vi socialdemokrater har ställt frågan under hela denna mandatperiod, men inte fått svar."

Sedan den socialdemokratiskt ledda regeringen tillträdde har statsbidragen till regionen ökat kraftigt. Det handlar om tillskott i miljardklassen för att säkra vården, stärka personalen, minska köer och öka tillgängligheten. Men för att de ska få avsedd effekt krävs att de kommer ut till verksamheterna, inte stannar på centrala bankkonton. Tyvärr är det i hög grad exakt vad som har skett sedan den moderatledda majoriteten tillträdde – och som fortsätter att ske även under nästa år, visar den tilläggsbudget som majoriteten lagt fram och som ska klubbas i regionfullmäktige tisdag den 21 november. Det är i hög grad tack vara dessa nya pengar från den socialdemokratiskt ledda regeringen som regionen kunde göra en rekordvinst på 1,6 miljarder kronor förra året, och göra ett troligt miljardöverskott även i år.

Trots dessa rekordvinster för Västra Götalandsregionen brottas sjukhusen med alldeles för magra budgetar. Underskott läggs till underskott och skapar en skuldfälla som är svår att ta sig ur. Ett minus när klockorna ringer på nyårsnatten betyder baksmälla på nyårsdagen, när underskottet ska hämtas hem. Och det inom en budget som inte ens innehåller uppräkning för redan kända ökade kostnader, som till exempel nya löneavtal.

Pengar på banken gör ingen frisk! Ett fett bankkonto kortar inga köer, ger inte personalen högre löner och bättre arbetsvillkor så att de vill stanna kvar eller söka sig till sjukvården. För att pengar ska göra nytta måste de finnas på rätt plats och i tillräcklig mängd.

Vi socialdemokrater tror på personalens och verksamheternas förmåga att både förstå och förbättra vårdsituationen, om de ges rätt verktyg och möjligheter. Vi vill att sjukhusen ska få starta 2018 utan skuld och dessutom med ett gott tillskott i kassan. Det vill vi göra genom att öppna den överfyllda regionplånboken och flytta pengar ut till personal och i regionens alla delar.

Om den socialdemokratiska budgeten hade fått råda nästa år skulle det för Sahlgrenskas del betyda att årets underskott på runt nästan 220 miljoner kronor inte längre skulle vara ett ok att bära under 2018. Dessutom hade Göteborgs hälso- och sjukvårdsnämnd fått över 156 miljoner kronor mer att använda till vård för invånarna, jämfört med den moderatledda majoritetens budget. S-budgeten hade inneburit ett betydligt förbättrat läge alla akutsjukhus och hälso- och sjukvårdsnämnder i regionen: SÄS i Borås hade sluppit sitt underskott på drygt 60 miljoner och Södra nämnden skulle fått 65 miljoner mera och NU-sjukvården i Trollhättan och Uddevalla hade kunnat glömma sitt underskott på runt 17 miljoner och istället glädjas åt närmare 83 miljoner mera till Norra nämnden. I Skaraborg hade invånare och personal sluppit oroa sig över hur sjukhuset ska kunna hämta hem ett underskott på drygt 26 miljoner och istället varit trygga med att Östra nämnden får ett tillskott på över 80 miljoner kronor mera jämfört med den moderatledda majoritetens. På Alingsås lasarett och Kungälvs sjukhus hade personalen getts andrum och sluppit sparkrav motsvarande de underskott på omkring 10 respektive 6 miljoner som ”deras” sjukhus har och istället med tillförsikt kunnat se fram emot de nästan 100 miljoner mera som Västra nämnden får i S-budgeten, jämfört med majoritetens, för att säkra sjukvården i områdena runt Göteborg.

Vi vill satsa på sjukvården och dess personal! Vi är säkra på att de anställda har förmågan att göra vården ännu bättre, med kortare köer för patienterna, bättre arbetsvillkor och högre löner för de anställda och fler sängar för de sjuka som behöver.

Vi socialdemokrater har fullt förtroende för vårdpersonalen. Och vi ställer oss frågan: Varför har inte den moderatledda majoriteten det?

Helen Eliasson (S)
 Graham Gano Authentic Jersey

facebook Twitter Email