M-styret och SD äventyrar vården på Sahlgrenska

Att en majoritet i Göteborgs hälso- och sjukvårdsnämnd utan vare sig analys eller konsekvenstänkande är beredda att äventyra vården på Sahlgrenska universitetssjukhuset och övriga sjukhus i regionen är häpnadsväckande och djupt oroande.

Det säger Ann-Christine Andersson (S), 2:e vice ordförande i Göteborgs hälso- och sjukvårdsnämnd, sedan nämnden i dag fattat beslut om att ändra upphandlingsvillkoren för Lundby sjukhus.

Ett av de tidigare kraven – och ett krav som används för andra upphandlingar i Västra Götalandsregionen – är karenstid för den offentligt anställda personalen. Kravet ställs för att undvika att den offentliga vården, inte minst specialistvården på akutsjukhusen, dräneras på personal. Förlust av kompetent personal kan försätta sjukhusvården i ett läge där hela verksamhetsområden äventyras.

– Närheten till Sahlgrenska, och den specialistkunskap som finns där, gör läget i upphandlingen av Lundby extra känsligt. Vi har redan brist inom vissa kompetenser, och därmed långa köer. En ytterligare dränering av personal gynnar varken regionens sjukvård eller patienterna, säger Ann-Christine Andersson (S).

Vårdkoncernen Capio, som sedan hösten 2018 ägs av en multinationell riskkapitalistkoncern med Europasäte i Frankrike, tackade nej till att förlänga sitt avtal om att driva Lundby sjukhus på Hisingen, med hänvisning till bland annat karenskravet. Efter en stoppad upphandling under våren – där inga anbud på att driva Lundby kom in – har nu den styrande moderatledda minoriteten tillsammans med SD ändrat villkoren, helt utifrån Capios önskemål.

– Det här är att öppna Pandoras ask. Att tillmötesgå ett företags specifika krav riskerar självfallet att påverka alla upphandlingar framöver. Vi befarar att det här öppnar dammluckor för framtida upphandlingar. Och det är patienterna som riskerar att få betala priset.

– Som politiker är det viktigt att vara tydlig med vem eller vilka man företräder. För oss socialdemokrater är det en självklarhet att det är människor och deras vårdbehov som ska styra vilka beslut som fattas, inte marknaden, säger Ann-Christine Andersson (S).

facebook Twitter Email