Lyckad (S)atsning på förlossningsvården

Fler anställda, ökad kompetens, förbättrad och säkrare vård och bred satsning på förebyggande insatser som kommer att betala sig i framtiden – det är några av de resultat som noteras i Västra Götalandsregionen tack vare den S-ledda regeringens satsning på förlossningsvården.

– Det här är satsningar för framtiden som står i direkt motsats till den moderatledda majoritetens önskan om att sälja ut och göra affärsområde av mödrahälsovården, säger Helén Eliasson (S), gruppledare för Socialdemokraterna i Västra Götalandsregionen.

Resultatet av den S-ledda regeringens satsning på en förlossningsmiljard från 2018 har nu granskats i Västra Götalandsregionen (VGR). 139 nya heltidstjänster, kompetensutveckling för personalen, en ambulerande barnmorskebuss och insatser mot förlossningsskador och förlossningsdepression är resultat som konstateras i VGR:s egen granskning.

Satsningen ska pågå mellan åren 2018–2022. Under 2018 fick VGR 277 miljoner kronor.

– Det här visar tydligt att det gör skillnad vem som styr. Det här är en satsning som skapar bättre arbetsmiljö och arbetsvillkor för personalen och som förstärker och ökar jämlikheten i eftervården för kvinnor som fött barn. Det är också en viktig insats för såväl de ofödda som nyfödda barnen, säger Håkan Linnarsson (S), oppositionsregionråd med ansvar för sjukvårdsfrågor.

Riktade satsningar i vården är långt ifrån alltid rätt väg att gå. Men S-regeringens satsning på förlossningsvård och kvinnors hälsa landade helt rätt.

– Utan en satsning från den S-ledda regeringen hade inte de här goda resultaten kommit, konstaterar Helén Eliasson (S).

Helen Eliasson (S)
Håkan Linnarsson (S)

 

facebook Twitter Email