Lönerna i vården måste höjas!

"Det är hög tid för regionens borgerliga styre att visa att man värnar vårdpersonalen på annat sätt än genom fagra ord i en policy! Det kan inte vara rimligt att enda vägen för vårdpersonalen att höja sin lön går genom att jobba mer obekväm tid", skriver de socialdemokratiska gruppledarna för regionens sjukhus tillsammans med Janette Olsson (S), oppositionsregionråd och vice ordförande i personalutskottet.

Varför tycker Västra Götalandsregionens styrande borgerliga koalition att det är rimligt att en operationssjuksköterska på regionens sjukhus får mellan 2 000 och 3 000 mindre i grundlön än operationssjuksköterskor på andra håll i landet tjänar. Varför tycker de att det är okej att undersköterskor anställda i regionen får över 2 000 kronor mindre i grundlön än deras kollegor i övriga Sverige? Tycker det borgerliga styret att den sköterskeutbildade personalen i ambulanserna gör ett så mycket sämre jobb än ambulanssjuksköterskor i övriga landet, så att det är därför de tycker att det är okej att ambulanssjuksköterskor i Borås, Göteborg, Skövde, Trollhättan, Kungälv och övriga Västra Götaland får över 3 000 kronor mindre i lön varje månad?

Tror det moderatledda regionstyret att rekryteringen av vårdpersonal förbättras av flera tusen kronor mindre i grundlön – varje månad?

Det anstår inte Sveriges största offentliga arbetsgivare – som också har som uttalat mål att bli den bästa – att vara i strykklass när det gäller löner till så viktiga yrkesgrupper!

Vi socialdemokrater tycker att dessa löneskillnader är oacceptabla! Det anstår inte Sveriges största offentliga arbetsgivare – som också har som uttalat mål att bli den bästa – att vara i strykklass när det gäller löner till så viktiga yrkesgrupper! Skillnaden mellan lönerna för vårdpersonal anställd inom Västra Götalandsregionen har dessutom ökat under de fem år som regionen haft borgerligt styre. Inte så konstigt, i och för sig, eftersom sjukvården inte har fått uppräkning av sina budgetar ens för att täcka ökade kostnader för nya löneavtal, än mindre för att klara en löneglidning.

Den 8 oktober ska regionfullmäktige ta ställning till Socialdemokraternas motion om att upprätta en handlingsplan för hur vårdlönerna på  regionens sjukhus ska kunna nå minst riksgenomsnittet. Men det moderatledda regionstyret säger nej till en handlingsplan. Vi socialdemokrater har lagt drygt en halv miljard till höjda grundlöner i vården i var och en av våra budgetar de senaste åren. Tillsammans handlar det om flera miljarder i satsningar för höjda grundlöner. Det moderatledda regionstyret har sagt nej även till detta, och själva har de lagt exakt noll kronor till höjda grundlöner. Visserligen infördes höjd ob-ersättning (utan föregående förhandling med berörda fack) för vissa grupper, men vad hjälper det dem som inte jobbar nätter? Det kan inte vara rimligt att enda vägen för vårdpersonalen att höja sin lön går genom att jobba mer obekväm tid!

Det är hög tid för regionens borgerliga styre att visa att man värnar vårdpersonalen på annat sätt än genom fagra ord i en policy!

Under förra året antogs en ny medarbetarpolicy av regionfullmäktige. Där står bland annat: ”Västra Götalandsregionen har en gemensam lönepolitik som ska bidra till att vi kan rekrytera och behålla medarbetare med rätt kompetens. Lönerna ska vara jämställda och konkurrenskraftiga samt stödja karriärutveckling.” Det är hög tid för regionens borgerliga styre att visa att man värnar vårdpersonalen på annat sätt än genom fagra ord i en policy!

Janette Olsson (S), vice ordförande i personalutskottet
Cecilia Dalman Eek (S), vice ordförande SU
Claes Redberg (S), vice ordförande SÄS

 

 

 

 

 

 

Carina Åström (S), vice ordförande NU-sjukvården
Susanne Larsson (S) , vice ordförande SkaS
Ulla-Karin Johansson (S), gruppledare S Sjukhusen i Väster
facebook Twitter Email