Julbonus till alla
anställda i VGR

En enig regionstyrelse beslutade under tisdagen att alla anställda i Västra Götalandsregionen får en julbonus på 1 500 kronor.

Året som snart är till ända har varit ett mycket tufft år för Västra Götalandsregionen. Medarbetare har fått slita hårt, många har fått göra åtskilliga övertidstimmar, skjuta på ledigheter och på andra sätt fått kämpa under detta pandemiår. Och än är det långt ifrån över.

Det har gjorts och görs stora insatser för att upprätta bästa möjliga vård, för att hålla igång kollektivtrafiken och andra områden inom all den samhällsservice som Västra Götalandsregionen levererar till invånarna.

Det är för alla dessa insatser och som en del i att visa uppskattningen för medarbetarna i Västra Götalandsregionen och då samtliga medarbetare som en julbonus på 1500 kronor kommer att betalas ut.

– I dessa svåra och ovanliga tider känns det extra viktigt att uppmärksamma alla våra anställda med hopp om en God Jul och ett Gott Nytt År, säger Helén Eliasson (S), regionstyrelsens vice ordförande.

Detta är bara en liten uppskattning till våra fantastiska medarbetare. Vi socialdemokrater fortsätter kampen för att Västra Götalandsregionen ska leva upp till sitt mål, att bli Sveriges bästa offentliga arbetsgivare. Ska regionen klara av att ge människor den vård de behöver och har rätt till krävs att vi har tillräckligt med kvalificerad personal som kan och vill jobba i regionen. Därför la vi i vårt budgetförslag över 800 miljoner kronor till höjda grundlöner. Vi gav dessutom vården ekonomiska möjligheter att klara av de höjda kostnader som väntar och löneökningar som vi vet kommer i centrala avtal. Tyvärr röstades vår budget ner, men vi ger inte upp.

facebook Twitter Email