”Jag hoppas att det inte var min sista kongress”

Med debut som ombud och i kongressens talarstol - om vikten av ökad fysisk aktivitet i skolan samt behovet av samverkan mellan kommuner, landsting/regioner och stat för barn med psykisk ohälsa - summerar Karolina Roughton sin första kongress på den avslutande festen med: "En fantastisk upplevelse!"

Fysisk aktivitet som både förebyggande och läkande kraft är något som ligger Karolina Roughton varmt om hjärtat. Förutom att vara sjukvårds-, region- och kommunpolitiker – och politisk sekreterare i Västra Götalandsregionen – är hon också gyminstruktör och aktiv med sin egen träning. Så att hon lyfte just denna frågan på sin första kongress är ingen tillfällighet.
Blev kongressen som du hade hoppats, vad gäller såväl resultatet i stor som din egen insats?

Karolina Roughton i talarstolen.

– Eftersom det var min första kongress så gick jag in med ett öppet sinne då jag inte riktigt visste vad jag hade väntat mig. Men det har varit en fantastisk upplevelse att få tillbringa så mycket tid med många kompetenta och drivna socialdemokratiska vänner. Under kongressen har vi varit indelade i olika temagrupper där jag har bevakat frågor som handlar om bland annat skola och forskning. Vi har också fattat det viktiga beslutet att stoppa vinstjakten i skolan, och att vi med säkerhet måste kunna garantera att alla elever, oavsett bakgrund och bostadsort, får en fullgod utbildning av hög kvalitet och har möjlighet att påverka sin egen väg i livet.

Vilken var din viktigaste fråga och vad blev utfallet?

– Jag har drivit på för att öka den fysiska aktiviteten i skolan för alla barn. För de barn som inte har föräldrar som har råd att betala för olika fysiska fritidsaktiviteter så kan idrotten i skolan vara den enda aktivitet de får och när alltfler studier visar den positiva effekten av fysisk aktivitet så blir skolans roll ännu viktigare i detta avseende. Jag fick in en skrivning i riktlinjerna om fysisk aktivitet och positiv effekt på inlärning och hälsa vilket känns jätteroligt. Jag fick också positivt gehör för ökad jämställdhet i forskningsanslagen och tryggare anställningar för unga forskare.

Vad var mest positivt med kongressen?

– Vår delegation satte vårt nya partidistrikt, Göteborgsområdets partidistrikt GO(S) på kartan! Vi har varit oerhört samspelta och drivna i många frågor och kontinuerligt stöttat varandra i både tunga och svåra frågor.

facebook Twitter Email