Införandet av PSA-provprogram är viktigt för en jämlik Västra Götalandsregion

Västra Götalandsregionen (VGR) måste ta på sig ledartröjan när det gäller att starta organiserade PSA-tester för män mellan 50 och 70 år. Det är en jämlikhetsfråga då ett PSA-provprogram skulle reducera dödligheten i prostatacancer. En ny studie från Sahlgrenska Universitetet (SU) tillstyrker detta, anser Socialdemokraterna i VGR. – Den som drabbas har en besvärlig och långdragen sjukdom med försämrad livskvalitet. Det handlar om ett stort lidande som kan begränsas, om cancern upptäcks i tid, säger Jim Aleberg (S), vice ordförande i Styrelsen för Närhälsan

Sedan tidigare vet vi att bland män är prostatacancer den vanligaste formen av cancersjukdomar. Varje år drabbas 1700 människor i Västra Götalandsregionen av prostatacancer, varav 400 dör av sjukdomen. En ny studie från Sahlgrenska Universitetet visar att 30% fler överlever prostatacancer vid screening. Av de 20000 män som forskarna följt under 20 år dog betydligt färre i sjukdomen om de testades regelbundet. Studien är unik eftersom den har den längsta uppföljningstiden av alla screeningstudier för prostatacancer i världen.

”Den här studien är av stort intresse då den visar de långsiktiga effekterna av ett organiserat screeningprogram. Ett viktigt steg i detta arbete är att först införa ett PSA-provprogram för män mellan 50 och 70 år, som skulle kunna minska antal dödsfall med 35% i VGR. Vi hade satsningen i vår budget och har även lämnat in en motion om det. Nu hoppas vi att det moderatledda styret hoppar på tåget så att det här kan bli en realitet”, säger Jim Aleberg

Socialstyrelsen har varit positiva till PSA-prov men har sagt nej till att införa ett nationellt screeningprogram. Anledningen är osäkerhet gällande PSA-provens tillförlitlighet; man efterlyser mer kunskap kring ämnet. Redan idag sker det PSA-provtagning dels genom läkarna, vid misstänkta fall. Det är även många som gör dessa tester på egen begäran. Problemet är vilka grupper som inte gör dessa tester

”Män med högre inkomst får en tidigare diagnos, huvudsakligen genom hälsoundersökningar. Låginkomsttagare får diagnosen senare när det väl har börjat märka av symptomen, det här gör det svårare att bota. Att hälsa ska baseras på plånbokens storlek är oacceptabelt. Vi socialdemokrater i Västra Götaland vill gå före och bana väg för en PSA-provprogram i Västra Götalandsregionen för män mellan 50 och 70 år. Detta kommer att rädda liv, samtidigt kommer det att öka kunskapen som Socialstyrelsen efterlyser”, säger Jim Aleberg

Fakta PSA-test:

PSA står för prostata-specifikt antigen och produceras i prostatan. Ett PSA-test mäter mängden PSA i blodet. PSA är ett viktigt protein i sädesvätskan och läcker under normala omständigheter endast marginellt till blodet men vid sjukliga förändringar i prostatan ökar detta läckaget. Ett förhöjt värde av PSA kan indikera prostatacancer men kan också bero på annat än prostatacancer vilket gör att ett förhöjt PSA inte i sig självt avslöjar en prostatacancer. Förhöjt PSA-värde utgör dock startskott för prostatacancerutredning.
För kunna bota män med prostatacancer måste sjukdomen upptäckas innan den ger symptom. Sjukdomen har en lång fas då den är möjlig att upptäcka, innan den sprider sig och blir obotlig. Blodprovet PSA är en markör som ger möjlighet att diagnostisera små, icke symptomgivande tumörer. I detta skede kan sjukdomen vanligen botas med antingen operation eller strålbehandling

Källa: Regionalt Cancercentrum Väst

facebook Twitter Email