Hyrpersonal gör ingen trygg

Ska du och jag få vård när vi behöver den krävs det att det finns personal på plats. Det är också viktigt för kvaliteten och säkerheten i vården att det i huvudsak är samma personal vi möter vid besöken. Så ser det dessvärre inte alltid ut i dag; allt för många berättar om att de möter olika läkare och sjuksköterskor på vårdcentraler och sjukhus varenda gång. Det skapar ingen trygghet – det skapar det motsatta, skriver Karin Engdahl (S), regionråd i opposition, i en debattartikel.

Många av dagens problem i vården – inställda operationer, stängda vårdplatser och vårdköer – beror i hög grad på brist på personal. Under många år har detta lösts ”tillfälligt” med inhyrd personal. Men hyrpersonal har kommit att bli en mer och mer permanent lösning, trots att det inte är någon bra lösning för egentligen någon mer än bemanningsföretagen.

För att en gång för alla komma bort från de problem som stafettläkare och annan hyrpersonal innebär har samtliga landsting och regioner i Sverige antagit en överenskommelse om att bli oberoende av inhyrd personal från den 1 januari 2019. Alla landsting och regioner har tagit fram handlingsplaner för att klara detta åtagande, så också Västra Götalandsregionen. Om inte detta mål uppnås är det ett stort bakslag för regioner och landsting, men framförallt ett kvalitetsproblem för alla de patienter som inte får tillgång till kontinuitet i vården.

Siffrorna för hur Västra Götalandsregionen lyckas med detta ger tyvärr inte anledning till hurrarop. Istället för att minska har kostnaderna för hyrpersona ökat, och är i dagsläget 84 miljoner kronor högre jämfört med 2016. Trots löftet till de andra landstingen och regionerna om att minska sitt beroende av hyrpersonal köper alltså Västra Götalandsregionen mer!

Detta oroar mig mycket. Därför ställde jag en fråga till regionstyrelsens ordförande Johnny Magnusson (M) på regionfullmäktigemötet den 21 november. Min fråga löd:

”Är du nöjd med hur arbetet med att uppnå oberoende av hyrpersonal har gått hittills i Västra Götalandsregionen?”

Johnny Magnusson (M) svarade att han inte var nöjd, men han såg heller inget större problem med att kostnaderna för hyrpersonal ökar. Svaret gör att jag oroar mig ännu mer.

Kompetens- och personalförsörjningen är nyckeln för att klara av att bedriva sjukvård av hög kvalitet. Det gäller att som arbetsgivare leverera arbetsplatser av god kvalitet, med rimliga villkor, konkurrenskraftiga löner och möjlighet till kompetensutveckling för att få medarbetare att såväl stanna kvar som söka sig till jobben i sjukvården. Jag vill att Västra Götaland ska vara en föregångare såväl i rollen som arbetsgivare som i förmåga att klara av att uppfylla den nationella överenskommelsen att bli oberoende av hyrpersonal. Här krävs skärpning!

Karin Engdahl (S)

 

Se även Karins videoklipp om problemen med hyrpersonal, och vad Socialdemokraterna vill göra.

  Budda Baker Jersey

facebook Twitter Email