Framtidssatsningar och jämlikhet måste vara ledstjärnor i regionen

”Att utveckla dagfolkhögskolor och innovationscentra är satsningar som är viktiga för utveckling av både jämlikhet och framtid. Det är offensiva satsningar som vi socialdemokrater gör i vår budget, och som gynnar såväl stad som landsbygd, fattig och rik och regionen som helhet”.

Det menar Alex Bergström (S), regionråd, och Patrik Karlsson (S), andre vice ordförande i regionutvecklingsnämnden, efter dagens budgetdebatt i regionfullmäktige om regionutveckling.

– Arbetslösheten sjunker i Västra Götaland, men vi har fortfarande grupper som står utanför arbetsmarknaden. De måste rustas med kunskap. Där ser vi att folkbildning är avgörande. Vi vill därför starta dagfolkhögskolor runt om i regionen, förklarar Alex Bergström (S).

Han beklagar att den moderatledda majoriteten tycks vara mer upptagen med att berömma sig själva och sin budget på området, än att göra verkliga satsningar:

– I det perspektivet är det tur att vi finns som opposition. Annars hade det kunnat bli som Muminfamiljen utan lilla My: rena rama känslosåsen.

Patrik Karlsson (S) efterlyser nytänkande inom politik och förvaltning för att ta vara på såväl näringslivets som arbetsmarknadens möjligheter.

– Vi måste förbättra samordningen. Ena dagen arbetar vi med arbetsmarknadsåtgärder, andra dagen träffar vi näringslivet. Det ska givetvis ske samtidigt, säger han.

Västra Götalandsregionen måste bli bättre på att ta tillvara tillfällen som ges.

– Regionfullmäktigemötet hölls på Lindholmen Science Center, som är ett av de ledande i landet. Vi hade näringslivet i princip utanför dörren. Självklart borde vi ha bjudit in företag för diskussioner om framtidens arbetsmarknad och näringsliv, säger Patrik Karlsson (S).

facebook Twitter Email