Folkhögskolorna har nyckelroll i kompetensförsörjningen

Vi socialdemokrater vill inte tillbaka till det som var tidigare. Vi vill skapa något bättre. I det arbetet kommer utbildning och folkbildning att vara avgörande. Och folkhögskolornas roll vara viktig, skriver oppositionsregionrådet Bijan Zainali (S).

Vid sidan av sjukvården är regional utveckling Västra Götalands stora uppdrag.

Sjukvården är avhängig att regionen utvecklas på ett sätt som gynnar invånarna, stärker jämlikheten och stärker kompetensförsörjningen. Sjukvården, liksom hela vår välfärd, är också beroende av att arbetsmarknaden växer och att mer skattemedel genereras, genom att alla som kan jobba också har ett jobb att gå till.

I pandemins spår har många företag drabbats hårt och en del fått gå i konkurs. Men många har också kunnat räddas av de enorma ekonomiska satsningar som den socialdemokratiskt ledda regeringen gjort. Möjligheten till korttidspermittering, betalda sjuklöner och riktade ekonomiska stöd har gjort stor skillnad.

Också för de anställda har den S-ledda regeringen gjort stor skillnad. Förbättrade villkor för a-kassa, ersättning för karensdag, permitteringslön med mera har gjort att många familjers och enskildas ekonomier inte gått i kras.

Pandemin är inte över. Men de förändringar som kommer att följa i dess spår måste starta här och nu.

Vi socialdemokrater vill inte tillbaka till det som var tidigare. Vi vill skapa något bättre. I det arbetet kommer utbildning och folkbildning att vara avgörande. Kunskap är nyckeln till framgång, såväl för den enskilde som för samhället. Därför måste ungas fullföljda studier, ökad bildning och möjlighet till kompetensutveckling vara kompassen in det nya ”normala”.

Det reguljära utbildningssystemet är kanske inte svaret för alla som vill skaffa sig kunskap och färdigheter. Kunskap kan också utvecklas genom den folkbildning och anpassad utbildning som folkhögskolor erbjuder. De har därför en viktig roll att spela. Det gäller både för basutbudet, där studieovana kan få en grundläggande behörighet till vidare studier, och de specialkurser som skolorna både har och snabbt kan bereda plats för.

Vi socialdemokrater vill därför ge folkhögskolorna – såväl regionens egna som de folkrörelsestyrda – likvärdiga och jämlika villkor. Skolorna måste ses som en gemensam resurs och nyttjas på bästa sätt. Folkbildningen ger ökade möjligheter för den enskilde och bidrar med ett tillskott av mångfald, demokratifostran och ökat kulturdeltagande som andra utbildningsformer ofta saknar. En förutsättning för att folkhögskolorna ska kunna fortsätta att utvecklas är att de har en stabil och realistisk ekonomisk bas att stå på. Därför vill vi steg för steg utjämna de oskäliga villkor som gäller för övriga så kallade rörelseägda skolor i Västra Götaland.

Bijan Zainali (S)
facebook Twitter Email