Drygt 870 miljoner till VGR
i S-ledda regeringens budget

Västra Götalandsregionens kassa förstärks med ytterligare drygt 870 miljoner kronor med den S-ledda regeringens vårbudget. "Det är ett välkommet tillskott. Vi socialdemokrater är i opposition i regionen. Vår uppgift nu är att göra vad vi kan för att se till att vårdens pengar kommer den offentliga vården till del", säger Helén Eliasson (S), oppositionsregionråd och gruppledare för Socialdemokraterna i Västra Götalandsregionen.

Totalt omfattar den socialdemokratiskt ledda regeringens satsning i vårändringsbudgeten nya satsning på totalt 45 miljarder kronor. Det är en budget med tydliga satsningar för att ta Sverige ur krisen och för att bygga upp Sverige efter pandemin; inte återstarta utan bygga något nytt och bättre. Och välfärden kommer först.

Några exempel:

  • Pandemivården säkras och resurser avsätts till massvaccinering
  • Ytterligare pengar för att ge vård till alla de människor som satts på väntan till följd av pandemin
  • Ökat stöd till drabbade branscher och företag
  • Ökat stöd till kulturen och idrott
  • Förstärkt stöd till kollektivtrafiken
  • Satsningar på gröna näringar och fler utbildningsplatser

    Helen Eliasson (S)

Utöver de närmare 900 miljoner som går till Västra Götalandsregionen innehåller vårändringsbudgeten fortsatt stora satsningar även på kommunernas vård och omsorg, utbildning och samhällsbyggnad.

– Den röda tråden i den här budgeten är att människor och välfärden sätts först. Det är ett viktigt besked till alla dem som genom sjukdom eller arbetslöshet drabbats hårt av pandemin.

– För mig som regionpolitiker bli mitt jobb nu att se till att pengarna används för att ge alla människor i Västra Götaland rätt vård i rätt tid utifrån behov, ge regionens sjukhus de resurser de som behöver för att klara vården och beta av köerna och förbättra villkoren för vårdpersonalen, säger Helén Eliasson (S).


För den som vill läsa mer om vårändringsbudgeten finns en kortversion här, med länkar till fördjupning:
Vårbudgeten på fem minuter

facebook Twitter Email