Det som hände i Åmål får aldrig hända igen

"Vi socialdemokrater varnande för konsekvenserna redan när det moderatledda styret stängde Närhälsan i Åmål 2016. Men de viftades bort. ”Marknaden” skulle lösa detta, var svaret. I dag har vi facit. Och betyg underkänt för det moderatledda styret, på alla punkter. ", skriver oppositionsregionråden Håkan Linnarsson (S) och Bijan Zainali (S).

Brist på styrning, informella kontakter, undermåliga underlag för beslut, överskridande av befogenheter – listan är lång och kritiken hård i den externa granskningen av stängningen av Balder och det faktum att 12 000 Åmålsbor ställdes helt utan tillgång till vårdcentral.

Att granskningen ens gjorts är tack vare oss socialdemokrater. Allt hade gått rätt till, inget behövde undersökas, hävdades det från regionens M-styre, som under protest fick se beslutet om en haverikommission klubbat. ”Vad var det vi sa?”, ligger i dag nära till hands.

Balderklinikens brister var så stora, visar granskningen, att patientsäkerheten var allvarligt hotad långt innan kliniken tvingades stänga.

Vi socialdemokrater varnande för konsekvenserna redan när det moderatledda styret stängde Närhälsan i Åmål 2016. Men de viftades bort. ”Marknaden” skulle lösa detta, var svaret.

Vi socialdemokrater lyckades – återigen trots protester från det moderatledda styret – få igenom ett beslut i regionstyrelsen att vården för Åmålsborna skulle säkras innan Balder stängdes. Det beslutet struntade man helt enkelt i. Det, om något, visar att Västra Götalandsregionens styrande brister i ansvar – och rent av intresse – för människor på landsbygden.

I dag har vi facit. Och betyg underkänt för det moderatledda styret, på alla punkter.

Det viktiga nu är inte att leta syndabockar, utan se till så att något liknande aldrig sker.

Den viktigaste faktorn med att ha kunskap om historien är att dra lärdom av den. Det finns många inblandade i turerna kring Åmål som borde rannsaka sig själva och ställas till svars, men det viktiga nu är inte att leta syndabockar, utan se till så att något liknande aldrig sker.

Det måste till också en intern, och öppen, granskning. Det behövs en översyn av läget för alla de andra orter som saknar en offentligt driven vårdcentral, och som befinner sig i en lika sårbar situation som Åmål. Och det krävs ett tydligt politiskt beslut om att alltid säkra vården för invånarna när de privata bolagen, frivilligt eller ofrivilligt, stänger sin verksamhet. Som sjukvårdspolitiker har vi det yttersta ansvaret för invånarnas hälso- och sjukvård. Det kan vi aldrig överlåta på marknadskrafter. Åtminstone inte om vi vill fortsätta att sträva mot alla människors rätt till en god och kvalitativ vård, oavsett vem man är och var man bor.

Vi förutsätter att de styrande partierna – M, L, C, KD och MP – omgående initierar parti- och blocköverskridande diskussion kring politiska beslut som måste fattas. Det är nödvändigt, om det finns minsta intresse från M-styret att det som hände i Åmål inte tillåts hända någon annanstans.

Håkan Linnarsson (S)
Bijan Zainali (S)
facebook Twitter Email