Det måste till långsiktiga lösningar för barnsjukvården!

”Det behövs långsiktiga och hållbara lösningar för att få barnsjukvården på Drottnings Silvias barn- och ungdomssjukhus på fötter. Och det måste ske nu – de här barnen kan inte vänta”, säger Jim Aleberg (S), andre vice ordförande i regionens Hälso- och sjukvårdsstyrelse, som vid dagens möte krävde att den moderatledda majoriteten tar sig an frågan med kraft och på allvar.

Drottning Silvas barn- och ungdomssjukhus (DSBUS) i Göteborg är landets största barnsjukhus sett till antalet vårdplatser. Utöver sitt regionala uppdrag har sjukhuset också ett nationellt uppdrag för att ge vård åt de svårast sjuka barnen.

I snitt tar sjukhuset emot 2 000 besök per dag.

Just nu är situationen på DSBUS mycket ansträngd. Sedan april är en barnkirurgisk avdelning helt stängd, vilket leder växande köer till såväl besök som behandlingar och operationer, eftersom de akut sjuka barnen måste prioriteras. Och situationen blir allt värre; mellan april och maj minskade antalet vårdplatser på barnkirurgen från 42 till 35. Stora problem ses även på bland annat barnintensiven och -kardiologen.

Huvudorsak till det tuffa läget är framförallt personalbristen.

– Det uppdrag DSBUS har är jätteviktigt. Därför är det ytterst beklagligt att den moderatledda majoriteten inte ser att det krävs hållbara och långsiktiga insatser. Det räcker inte med att höja ob-ersättningen för redan anställda, som majoriteten vill göra, det måste till höjda grundlöner och bättre arbetsvillkor för att både kunna behålla duktig personal och rekrytera ny, säger Cecilia Dalman Eek (S), vice ordförande för Sahlgrenska Universitetssjukhuset.

I sina budgetförslag har Socialdemokraterna i Västra Götalandsregionen föreslagit kraftigt höjda grundlöner i vården – 300 miljoner 2017, en halv miljard för 2018-2019 – men den moderatledda majoriteten har avvisat kraven. Därtill har S föreslagit mer pengar till vården och att dessa läggs nära verksamheterna och på två år, istället för dagens ett-åriga avtal, för att ge sjukhusen bättre möjligheter till långsiktig planering, samt förbättringar av arbetsvillkoren och satsningar på arbetsmiljön. Också dessa socialdemokratiska åtgärder säger majoriteten nej till.

För att klara personalsituationen tvingas DSBUS hyra in dyr bemanningspersonal, vilket kommer att förvärra det underskott sjukhuset redan dras med. Något som i sin tur riskerar att leda till nya krav på besparingar.

Det är ett ekorrhjul som den socialdemokratiska oppositionen kraftigt motsätter sig.

– Det är inte pengar som saknas, det är förmågan till ledning och styrning som brister. Regionen gjorde ett överskott på 1,6 miljarder kronor förra året och allt pekar mot ytterligare stora överskott 2017. Det beror inte minst på de många hundratals miljoner som Västra Götalandsregionen har fått i nya statsbidrag från den S-ledda regeringen. I år kommer ytterligare närmare en halv miljard till regionen. Det vore klädsamt om majoriteten använde de pengarna som de är avsedda, nämligen att förbättra för vårdpersonalen och patienter. Inte lägga på hög för att uppvisa goda bokslut för den moderatledda majoriteten, säger Jim Aleberg (S), som beklagar att den moderatledda majoriteten valde att bordlägga frågan istället för att åtgärda.

 

Hela yrkandet finns härJustin Britt Womens Jersey

facebook Twitter Email