”De borgerliga klarar inte att lösa problemen”

Sex år av problem och otydligt styre. Så ser det ut i Västra Götalandsregionen, skriver tidningen Aktuellt i Politiken.

Sjukvården är Västra Götalandsregionens allra tyngsta ansvarsområdet – nästan 80 procent av regionens budget avsätts till den. Det är också här som det borgerliga misslyckandet är som allra tydligast.

– Det största problemet är att de inte klarar av att styra ordentligt. Vi har underfinansierade sjukhus och stora tillgänglighetsproblem, säger Helén Eliasson (S), till tidningen.

– Människor som jobbar inom vården vill ha fler arbetskamrater, och det behövs. Kraven ökar, vården kan och ska göra allt mer. Sedan upplever många att deras kunskaper inte tas tillvara trots att mycket av kunskapen finns i första linjen, fortsätter Eliasson.

Läs hela Aktuellt i Politikens reportage här.

facebook Twitter Email