Chockhöjningen av periodkortet i Göteborg är Moderaternas ansvar!

Från och med september kommer ett periodkort i Göteborg att kosta 135 kronor mer per månad. Detta sedan det moderatledda styret i Göteborg valt att stoppa den subvention som den tidigare S-ledda majoriteten i staden införde för sex år sedan. "Nu måste Axel Josefson (M) och Toni Orsulic (M) våga berätta för de göteborgska kollektivtrafiksresenärerna att det är Moderaterna i Göteborg som höjer priserna, inte Västtrafik eller Västra Götalandsregionen", skriver Alex Bergström (S) och Per Tenggren (S).

Med några få pennstreck genomförde Göteborgs borgerliga styre, med Axel Josefson (M) i täten, fredagen den 22 mars i år en närmast skamlig höjning av göteborgarnas utgifter. 135 kronor per månad ska det kosta att åka kollektivt i staden, i och med att Göteborgs subvention av periodkortet tas bort.

För dem som redan lever på marginalen kan 135 kronor mer i månaden innebära att hushållsekonomin inte längre går ihop. Höjningen kan för andra innebära att de väljer bilen, som tidigare stått hemma. Även miljön riskerar att försämras som en konsekvens av minskat kollektivresande. När alliansen ”prioriterar” drabbas de med små marginaler och miljön.

I en åtta rader ”lång” uppsägning – varav fem utav raderna handlar om det avtal som det tidigare S-ledda Göteborgsstyret tecknade 2012 – sade staden ensidigt, genom trafiknämndens ordförande Toni Orsulic (M), upp det rabatterade pris som gällt i kollektivtrafiken i Göteborg i drygt sex år.

Nu måste Axel Josefson (M) och Toni Orsulic (M) våga berätta för de göteborgska kollektivtrafiksresenärerna att det är Moderaterna i Göteborg som höjer priserna i kollektivtrafiken och inte gömma sig bakom Västra Götalandsregionen eller Västtrafik. Det är inte rimligt att moderaterna i Göteborg tillåts agera på sådant sätt att det riskerar skada Västtrafiks varumärke negativt, utan att detta tydliggörs. Vi utgår ifrån att Göteborgs styrande moderater, och för all del även deras övrig borgerliga allianskamrater, tydligt kommunicerar att ansvaret för detta beslut och dess följdverkningar helt och full vilar på det moderatledda styret i Göteborgs stad.

Det här är ett beslut som allianspartierna i Göteborg med berått mod tagit. Det har inte kommit ur intet – det har legat högt på deras önskelista länge.

Det här är ett beslut som allianspartierna i Göteborg med berått mod tagit. Det har inte kommit ur intet – det har legat högt på deras önskelista länge. Mot bakgrund av att stadens moderata politiker i valrörelsen anklagade oss socialdemokrater för lögn när vi berättade för väljarna att dyrare kollektivtrafik blir konsekvensen av ett borgerligt styre i Göteborg, undrar vi: Varför vågade inte ni moderater stå för era planer i valrörelsen?

Denna chockhöjning som allianspartierna nu genomför kommer att få stora konsekvenser för kollektivtrafiken. Omkring 85 procent av Västtrafiks alla resor varje år sker i Göteborgsregionen. 2017 gjordes 126 miljoner resor med spårvagn och 166 ­miljoner bussresor i Göteborg. Om så bara en av tio i Göteborg som i dag reser kollektivt avstår från att resa till följd av höjda priser blir det omfattande ekonomiska konsekvenser för Västtrafik – förluster som måste hämtas hem på annat sätt. Hur? Ännu högre priser? Försämrat utbud? Det får framtiden utvisa.

Det brist på konsekvenstänkande som allianspartierna i Göteborg uppvisar är anmärkningsvärt. Beslutet slår hårt mot göteborgarna, mot miljön och mot stadens redan ansträngda trafiksituation. Hur har det moderatledda styret tänkt sig motverka detta?

Beslutet riskerar också att slå mot Västtrafik. Resenärerna kommer inte att uppfatta att det är Göteborgs moderatledda styre som höjer priserna – invånarna kommer att tro att det är Västtrafik som ”ockrar” på göteborgarna. Det innebär att Västtrafiks varumärke tar rejält med skada, vilket i sig kan leda till ytterligare minskat resande.

Det är därför rimligt att avkräva Göteborgs moderatledda styre svar på följande frågor:

– Den risk- och konsekvensanalys som ni rimligen har gjort innan beslutet om att höja priset, vad kom den fram till?

– Hur ska ni lösa den sannolikt ökande trafiken i Göteborgs innerstad, när fler väljer bilen framför buss eller spårvagn?

– Vilka åtgärder avser ni att vidta för att säkerställa att göteborgarna är på det klara med att det är ni, inte Västtrafik och Västra Götalandsregionen, som höjer priset på kollektivtrafiken i Göteborg?

Både vi, och säkert också flertalet invånare i Göteborg, väntar med spänning på svar på dessa frågor.

Alex Bergström (S)
Per Tenggren (S)
facebook Twitter Email