Barns tandhälsa hotas av moderatstyrets affärsidéer

"Det är under all kritik att en politisk ledning för Sveriges största region inte visar större ansvarstagande för patienter och respekt för personalens kunskap. Det är tydligt att den ideologiska drivkraften är så stor för den moderatledda majoriteten att man tycker att barns framtida hälsa är ett rimligt offer.", skriver Jim Aleberg (S), 2:e vice ordförande i hälso- och sjukvårdsstyrelsen, och Jens Söder (S), vice ordförande i tandvårdsstyrelsen, med anledning av den moderatledda majoritetens förslag att göra ett nytt affärsområde inom tandregleringen.

Marknadens bästa, inte människors, verkar vara främsta drivkraften hos den moderatledda regionmajoriteten. Fram tills helt nyligen var mödrahälsovården i skottgluggen för att säljas ut och bli nytt affärsområde. Någon förklaring till hur det skulle bli bättre för patienterna fanns inte. Det är en välfungerande verksamhet, med hög patientnöjdhet och säkra vårdkedjor. När professionen högljutt varnade för allvarliga medicinska risker, tvingades dock majoriteten backa, mumlande om ”tekniska problem” och beskedet att återkomma efter valet.

Så mycket lärdom verkar dock inte M-styret ha dragit av detta. Marknadskrafter ska in, så då laddar man bara om. Nu är siktet inställt på tandreglering, en vård som i huvudsak ges till barn.

Det här är några konsekvenser av vad ett nytt affärsområde inom tandregleringen kan leda till:

  • Öka ojämlikheten – barn utanför de större städerna riskerar att tvingas åka långa sträckor för att få sina behandlingar
  • Barn som är svårbehandlade och vårdkrävande – har funktionsnedsättningar, käk-läpp-gomspalt, syndrom med mera – riskerar att få betydligt sämre vård eftersom vårdkedjor bryts
  • Patienter med största bettfelen riskerar att drabbas hårdast, eftersom de blir ”olönsamma” för marknaden
  • Klar risk för att vården blir mindre effektiv, får sämre kvalitet, blir mer utdragen och betydligt dyrare

Ovanstående är inget vi socialdemokrater har ”hittat på”. Dessa är några av många risker som finns i den konsekvensanalys som tandvården i regionen har gjort. Det är alltså vad proffsen, de med kunskapen, ser vad ett affärsområde för tandregleringen i regionen innebär. Det här vet den moderatledda majoriteten i Västra Götalandsregionen. Ändå vill man driva igenom det.

Återigen säger sig således den moderatledda majoriteten vara beredd att införa ett affärsområde som riskerar att slå sönder fungerande vårdkedjor, sätta patienter i kläm och öka ojämlikheten; särskilt hårt kan det slå mot, barn på landsbygd och utanför de större städerna, som inte är lär vara ”lönsamma” för privata bolag.

Det är under all kritik att en politisk ledning för Sveriges största region inte visar större ansvarstagande för patienter och respekt för personalens kunskap. Det är tydligt att den ideologiska drivkraften är så stor för den moderatledda majoriteten att man tycker att barns framtida hälsa är ett rimligt offer. M-styrets främsta argument är ”valfrihet”, i form av privat eller offentlig vård. Det är knappast något barn frågar efter. Däremot vill barn känna sig trygga, med en vård som finns nära. Det vill vi att de ska ha. För oss socialdemokrater går alltid människors bästa före marknadens önskemål. Vi tror att invånarna i Västra Götaland delar den synen, och ger den moderatledda regionmajoriteten svar på tal i valet i september.

Jim Aleberg (S)
Jens Söder (S)

 

facebook Twitter Email