”Alla folkhögskolor behöver stöd om jämlikheten i regionen ska stärkas”

"Regionen har ett ansvar för den samlade folkbildningen. Då räcker det inte att, som den moderatledda majoriteten gör ge, extra medel enbart till dem man driver själv och strunta i alla andra. Det strider mot likabehandlingsprincipen”. Det säger regionrådet Alex Bergström (S), sedan regionstyrelsen fattat beslut om att ge extra stöd enbart till de sex regiondrivna folkhögskolorna.

Frågan om utökning av antalet platser på folkhögskolorna stod på agendan på regionstyrelsens bord vid gårdagens möte. Bakgrunden är att den socialdemokratiskt ledda regeringen förra året presenterade en satsning på folkbildningen, som ska ge landets folkhögskolor 5 000 nya platser. För Västra Götaland innebär det 1 200 nya studieplatser.

I Västra Götaland finns för närvarande 23 folkhögskolor fördelat på 17 rörelsedrivna folkhögskolor och 6 regionala. Till detta finns det nu en folkhögskola som drivs i försöksverksamhet – utvald av Folkbildningsrådet. Satsningen på fler utbildningsplatser, så kallat deltagarveckor, är ett viktigt led i att minska arbetslösheten.

– Ett utökat antal platser kommer bli en tuff utmaning för folkhögskolorna. De behöver stöd för att klara det. Och det gäller oavsett om de är regiondrivna eller sköts av folkrörelserna, konstaterar Alex Bergström (S).

Därför yrkade socialdemokraterna på att den moderatledda majoritetens förslag, om att anslå 4,7 miljoner till folkhögskolorna, skulle utökas med 11,8 miljoner för att också omfatta de resterande 18 folkhögskolorna i Västra Götaland. Men majoriteten sa nej.

– Det här är ett anmärkningsvärt avsteg från likabehandlingsprincipen. Beslutet går också på kollisionskurs med den handlingsplan för fullföljda studier som regionstyrelsen själv antagit. Från socialdemokraternas sida kan vi bara beklaga att beslutet innebär ännu ett område där den moderatledda majoriteten bidrar till ökad ojämlikhet i regionen, säger Alex Bergström (S).

facebook Twitter Email