67 miljoner till nära vård i VGR

"Det här är en, av många, viktiga och riktiga satsningar som den socialdemokratiskt ledda regeringen gör på vårdpersonal och den vård som står allra närmast patienterna. Det här visar tydligt att det gör skillnad vem som styr. Sverige behöver satsningar för välfärd och trygghet, inte skattesänkningar för dem som har pengar nog att betala för det ur egen plånbok."

Det säger Helen Eliasson (S), gruppledare för Socialdemokraterna i Västra Götalandsregionen, efter beskedet att den S-ledda regeringen gör en ytterligare satsning på den nära vården och personal i den vårändringsbudget som regeringen lägger på måndag.

Totalt handlar det om en satsning på 400 miljoner kronor under 2018 för bättre tillgänglighet och kortade vårdköer. Av dessa kommer närmare 67 miljoner kronor att skickas till Västra Götalandsregionen.

– Personalen är lösningen. Nu lägger vi en ny pusselbit i arbetet för att kapa vårdköer, ge personalen bättre förutsättningar och öka tillgängligheten i vården. Det är investeringar vi väljer framför stora skattesänkningar, säger socialminister Annika Strandhäll (S)

Satsningen inriktar sig på att hantera en pressad personalsituation, för att förbättra tillgängligheten i hälso- och sjukvården och korta köerna. pengarna kan användas av för bland annat förstärkning under sommaren, mobila team i primärvården för en snabbare vård nära medborgaren samt genom att vårdens personal används så att alla kompetenser tas till vara, exempelvis i form av vårdteam med flera olika professioner.

Fler mobila sjukvårdsteam, med inriktning mot svårt sjuka barn och äldre, är en av de satsningar som Socialdemokraterna i Västra Götalandsregionen vill se.

– Tillgängligheten till vården är en högprioriterad fråga för oss. Den här satsningen är ytterligare ett steg i rätt riktning från den S-ledda regeringen. I dag har vi en svår situation, där många, inte minst äldre multisjuka, riskerar att hamna i kläm. För många av dessa skulle en god sjukvård i hemmet vara både tryggare, säkrare och bättre än att ligga på sjukhus. Fler mobila sjukvårdsteam är en av de frågor vi vill prioritera den kommande mandatperioden, om väljarna säger nej till den rådande högerpolitiken i regionen och istället ger oss förtroendet att styra sjukvården mot ökad jämlikhet och närhet, säger Helen Eliasson (S).

facebook Twitter Email