Chefer med ”körkort” kan styra regionen åt rätt håll

Västra Götalandsregionen har satt som mål att bli Sveriges mest attraktiva offentliga arbetsgivare. För att nå det krävs ett målinriktat arbete. Där spelar chefer på alla nivåer en viktig roll, skriver Karin Engdahl (S), Janette Olsson (S), Gabriel Veble (S) och Maria Brauer (S) i en debattartikel som publicerades i bland andra GT i dag.

I samband med regionfullmäktige den 4 april lämnade Karin Engdahl (S), regionråd i opposition, och fullmäktigeledamöterna Janette Olsson (S), Gabriel Veble (S) och Maria Brauer (S) in en motion med förslag på att införa utbildning i moduler för chefer i Västra Götalandsregionen. Utbildningen är tänkt att utmynna i ett ”chefskörkort”.

Dagens chefer har höga krav på sig och utbildning i hälsofrämjande ledarskap och hälsofrämjande schemaläggning är några av de kompetenser som behöver få ett större fokus för att skapa bättre arbetsvillkor, säkra arbetsmiljön, få ner sjukskrivningarna, öka trivsel och genom det minska personalomsättningen.

”Att vara chef är en position, att vara ledare är en relation”. Citatet uppges tillhöra Helge Brattgård, en gång biskop i Skara stift. En klok man; den korta meningen innehåller så mycket av det som behövs i dagens arbetsliv. Det gäller även för Västra Götalandsregionen, som är en av landets största arbetsgivare med sina drygt 53 000 anställda. Vi socialdemokrater vill att denna stora arbetsgivare ska gå före och visa vägen för andra, vara ett föredöme med sin personalpolitik och styras med ett hälsofrämjande ledarskap.

Karin Engdahl, Janette Olsson, Gabriel Veble och Maria Brauer.

 

 

Här kan du läsa hela debattinlägget

Debattinlägget i GT

facebook Twitter Email