494 nya miljoner till regionen

Idag presenterade regeringen en välfärdssatsning för landets landsting. Denna gång rör det sig om en satsning på 2 miljarder för goda arbetsvillkor och utvecklande arbetssätt för vårdpersonal. Dessa tillskott kommer tillsammans med den tidigare presenterade patientmiljarden för en mer tillgänglig och samordnad vård innebära 494 miljoner kronor till Västra Götalandsregionen.

– Det här är viktiga pengar som på allvar stärker välfärden och ger den moderatledda majoriteten i Västra Götalandsregionen chansen att förbättra vårdpersonalens arbetsvillkor och utvecklingsmöjligheter. Vi kan bara hoppas att de använder pengarna på bästa sätt, säger Helen Eliasson (S), regionråd och gruppledare för Socialdemokraterna i VGR.

Att utveckla arbetsmiljön och att satsa på att utbilda vårdens personal är nödvändigt för skapa en trygg och säker vård för patienten. Satsningen innebär att medel fördelas till landstingen för att förbättra personalsituationen och utveckla vårdens verksamheter. Reegionen får använda medlen för att se över arbetsvillkor, erbjuda kompetensutveckling, öka bemanningen och utveckla arbetssätt i syfte att vårdpersonal ska arbeta kvar inom hälso- och sjukvården.

– Återigen gör den S-ledda regeringen en satsning som ger regionen möjligheter att bibehålla och öka vårdyrkenas attraktivitet, och stärker möjligheterna till förbättrade villkor och arbetsmiljö i vården. Det är helt i linje med den dryga halvmiljardsatsning på löner och förbättrade villkor vi socialdemokrater har vi vår budget, och som vi gjorde redan innan de här nya pengarna blev kända. Vi kommer att jobba hårt för att de här pengarna kommer att användas på bästa sätt för regionens viktigaste resurs: personalen i vården, säger Karin Engdahl (S), regionråd och vice ordförande i personalutskottet.

facebook Twitter Email