För oss socialdemokrater får vinstintressen aldrig komma före patientsäkerheten. Västra Götalandsregionen har gått före och krävt stopp för nätläkarbolagens närmast hutlösa fakturor, därtill för insatser som väcker många frågetecken. Det viktigaste uppdrag vi har som vårdpolitiker är att se till kvaliteten. Därför vore det klädsamt de styrande blågröna partierna i regionen också ställer sig bakom en granskning av kvaliteten i det vi betalar för, skriver Håkan Linnarsson (S) och Janette Olsson (S).

Vård via digital teknik och lösningar är en bra och framkomlig väg för att på bästa sätt utnyttja vårdens resurser och möjliggöra en verkligt jämlik vård i hela landet.

Men glädjen över de tekniska landvinningarna och dess möjligheter får inte, på något sätt överskugga patientsäkerheten. Inte för ett ögonblick ska ekonomiska intressen sättas före människors rättigheter. Därför kan vi inte, som vårdpolitiker likväl som enskilda medborgare, blunda de varningssignaler som nu ljuder allt högre när det gäller nätläkarbolagen.

Lättvindig utskrivning av antibiotika och tveksamma och ibland felaktigt ställda diagnoser – det var något av vad region Jönköping fann när de lät granska insatser som gjorts för regionens patienter hos två av de största nätläkarbolagen. Granskningen gällde enbart två typer av sjukdom: Halsfluss och lunginflammation.

Finns det fler tveksamma och felaktigt ställda diagnoser på andra sjukdomar? Finns det patienter som fått fel eller tveksamma diagnoser också i vår region, Västra Götalandsregionen? Det är frågor som vi socialdemokrater ställer oss och som vi vill att regionen söker svar på.

Precis som på andra håll i landet har antalet digitala vårdbesök ökat kraftigt i Västra Götaland. Det är i sig inte konstigt; marknadsföringen är synnerligen massiv och den som sätter sig framför tv:n en lördagkväll för att se Let’s dance lär få budskapet om hur lätt och enkelt det är att få vård av nätläkarna inpräntat minst en handfull gånger.

Det är heller inte svårt att förstå att när man sitter där med sitt snoriga barn eller själv hostar och har feber kanske det är lättare att ladda ner en app än vänta på en tid hos läkare på vårdcentralen.

För oss är socialdemokrater får vinstintresse aldrig komma före patientsäkerheten.

Men om det innebär att du eller ditt barn riskerar att få fel diagnos och medicin, skulle det vara lätt då? Är enkelheten i en app viktigare än en väntan på en korrekt medicinsk bedömning?

I en debattartikel i DN nyligen går fyra specialister i allmänmedicin så lång att de ifrågasätter om det över huvud taget går att ställa korrekta diagnoser baserat enbart på digital kontakt. Det är inte självklart att dessa läkare har rätt, men det är minst lika oklart huruvida de har fel. Men kristallklart är att de har fullkomligt berättigad kritik mot den bristande kontrollen av nätläkarbolagen: ”Det är högst egendomligt att vi lägger en så pass stor, och ständigt ökande summa av gemensamma skattemedel utan att veta vad vi får ut av insatsen, och ännu värre, om den till och med skadar eller bidrar till ökade kostnader i form av dubbla besök, något som en svensk studie indikerar.”

För oss är socialdemokrater får vinstintresse aldrig komma före patientsäkerheten. Därför har vi nu begärt i hälso- och sjukvårdsstyrelsen i Västra Götalandsregionen att en uppföljning görs av kvaliteten på de digitala tjänster som patienter i Västra Götalandsregionen fått.

Västra Götalandsregionen har gått före och krävt stopp för nätläkarbolagens närmast hutlösa fakturor, därtill för insatser som väcker många frågetecken. Det viktigaste uppdrag vi har som vårdpolitiker är att se till kvaliteten. Därför vore det klädsamt de styrande blågröna partierna i regionen också ställer sig bakom en granskning av kvaliteten i det vi betalar för.  

Håkan Linnarsson (S)
Janette Olsson (S)
facebook Twitter Email