Har ni någonsin hört talas om att en verkstadsarbetare på Volvo erbjuds en tjänst på 65% med möjlighet att fylla upp till heltid med timtjänstgöring? Eller att skiften på Volvo skulle vara delade över dagen, med ett pass från tidig morgon till lunch och ett annat från 18 till 22? Nej, tänkte väl det. Men det är vardagsmat i många kvinnodominerade yrken, inte minst inom vården och omsorgen.

Deltider lägger grunden för en urholkad ekonomi, på både kort och lång sikt. Både lönen och pensionen blir lägre. Lägg sedan till att dåliga arbetsvillkor och stressen att jaga timmar för att få ihop pengar till mat och räkningar gör många sjuka, och att deltidsarbete ger både lägre sjukersättning och föräldrapenning, så har ni en kvinnofälla som heter duga. Det är djupt provocerande att det fortgår på offentliga arbetsplatser i kvinnodominerade jobb!

Det är inte mindre provocerande att Västra Götalandsregionen – en av Sveriges största arbetsgivare, inte minst för kvinnor – inte ens når upp till riksgenomsnittet för lönerna för 44 av 66 yrkesgrupper inom vården, så framträder ett mönster som måste brytas.

I dag är det internationella kvinnodagen. Överallt ses artiklar och inlägg i såväl traditionella som sociala medier om hur viktigt det är att kämpa för kvinnors rättigheter. Det gäller inte minst kvinnodominerade yrken, som vården och omsorgen. Det här är frågor som vi socialdemokrater kämpar för VARJE dag, året om. Och det har vi gjort i de över 130 år som gått sedan partiet bildades.

Nu är det är dags att Västra Götalandsregionen tar på sig ledartröjan och visar vägen till mer jämställda arbetsvillkor. Den socialdemokratiskt ledda regeringen har gett mer statsbidrag till Västra Götalandsregionen än någon tidigare regering gjort. Vi socialdemokrater tycker att det är rimligt att en del av de pengarna kommer vårdpersonalen till del, i form av högre löner, bättre arbetsmiljö och rätt till heltid!

facebook Twitter Email