1,25 miljarder till mer vård och kortare köer i Västra Götaland

Sverige har världens bästa sjukvårdspersonal – men många får vänta för länge för att nå dem. Därför bedriver Socialdemokraterna en kamp mot att korta köer och utveckla sjukvården. Regeringen satsar nu totalt 9,4 miljarder för att stärka välfärden. Av dem går 1,25 miljarder till Västra Götaland. Det rör sig om förbättrade förutsättningar för vårdens medarbetare, en tillgänglighetssatsning för att ge närmare vård i tid, ökad psykisk hälsa samt kortade väntetider i cancervården.

– Sverige har en hälso- och sjukvård i världsklass. Men det finns utmaningar som vi behöver möta. Nu gör vi en rejäl satsning på totalt 9,4 miljarder för ökad tillgänglighet, kortare köer och mer likvärdig sjukvård efter behov. Så bygger vi ett starkare samhälle, säger socialminister Lena Hallengren (S).

För Västra Götaland innebär det ett tillskott på närmare 1,25 miljarder till vården och omsorgen. Nästan häften – drygt 540 miljoner kronor – är tänkta att gå till vårdens medarbetare. Att ha tillgång till kompetens och tillräckligt antal vårdpersonal är avgörande för att klara av att öka tillgängligheten och korta köerna.  Det behövs förbättrade villkor om människor ska vilja stanna kvar och vården, liksom att nya ska söka sig till den. Tillgång till personal är också en viktig faktor för att göra vården mer jämlik.

Regionen får också närmare 55 miljoner kronor som ”startplåt” i den nya och uppdaterade kömiljarden, som ska minska vårdköerna i specialistvården. Ytterligare pengar (totalt nästan 1,3 miljarder) betalas ut till de regioner som kan visa resultat. Därutöver satsas det också på att motverka psykisk ohälsa och specifikt för att korta köerna till cancervården.

Det är tydligt att det gör skillnad vem som styr. Det här är pengar som verkligen behövs i sjukvården.

– Det är tydligt att det gör skillnad vem som styr. Det här är pengar som verkligen behövs i sjukvården. Köerna måste kortas och där är satsningar på personal grundläggande, säger Helén Eliasson (S), oppositionsregionråd och gruppledare för Socialdemokraterna i Västra Götalandsregionen.

Den nya kömiljarden ser hon också som positiv.

– Den gamla kömiljarden hade en undanträngningseffekt som drabbade framförallt de multisjuka. Det nya systemet innebär ett tydligare och rakare besked: Köerna ska kortas, men inte på bekostnad av svårt sjuka patienter. Nu är det upp till det moderatledda styret att leverera, säger Helén Eliasson (S).

Lena Hallengren (S)
Helen Eliasson (S)

 

 

 

 

 

 

Fakta:

Regeringens satsning är på totalt 9,4 miljarder och syftar till att skapa en mer tillgänglig vård och att korta köerna. Medarbetarna är vårdens största resurs och därför görs största satsningen på dem, att ge dem förutsättningar att ge så bra vård som möjligt. En av Socialdemokraternas viktigaste frågor är att korta vårdköerna, därför gå en stor del av satsningen till att korta köerna.

Nedan syns en total fördelning av regeringens satsning:

  • 3,3 miljarder till vårdens medarbetare
  • 2,4 miljarder till primärvården
  • 1,7 miljarder till arbetet med psykisk hälsa
  • 1,6 miljarder för en nya, uppdaterad kömiljard
  • 446 miljoner för kortare väntetider i cancervården

Se mer på regeringens hemsida: https://www.regeringen.se/pressmeddelanden/2019/06/lena-hallengren-presenterar-satsningar-pa-mer-tillganglig-vard-och-kortare-koer/

facebook Twitter Email