Viktigt besked: Vaccinationer
fortsätter som planerat

Läget på regionens sjukhus är pressat men under kontroll. Och vaccinationerna fortsätter som planerat, med infasning av priogrupp 2 inom 2-3 veckor. Det var det glädjande beskedet om gavs vid dagens krismöte med gruppledarna i regionen – ett möte som S initierat. ”Om nu läget hade varit så allvarligt som Johnny Magnusson (M) och övriga i det grönblå styret anser, och beskriver det som nära en systemkollaps, varför har de då inte aktiverat regionens krisledningsgrupp? Och varför har de inte informerat oppositionen? Det var frågor jag ville ha svar på i dag”, säger Helén Eliasson (S), gruppledare för Socialdemokraterna i Västra Götalandsregionen (VGR).

Det var efter att det grönblå minoritetsstyret i går gjort utspel angående prioritering av vaccinationer, där Johnny Magnusson (M) aviserade att han såg det som möjligt att ta ett ordförandebeslut på att frångå den nationella prioriteringsordningen och ge företräde för personal att få vaccination, som Socialdemokraterna kallade samman gruppledarna för partierna i regionstyrelsen till ett krismöte.

– Det har varit en styrka hos regionen att vi haft politisk samsyn kring hanteringen av pandemin. Att det moderatledda styret nu verkar frångå den ordningen är beklagligt och allvarligt. Vi inom oppositionen har inte fått någon information om vare sig att utspelet angående vaccinationerna skulle göras eller att sjukvården befinner sig i ett så allvarligt läge att Johnny Magnusson anser att den är nära en systemkollaps. Detta tyder på en allvarlig brist i ledarskapet och avsaknad av krisberedskap, förklarar Helén Eliasson (S), vice ordförande i regionstyrelsen, beslutet.

Under dagens möte redogjorde regiondirektör Ann-Sofi Lodin och sjukvårdsdirektören i VGR, Ann Söderström, det dagsaktuella läget, såväl vad gäller vaccinationer som situationen på regionens sjukhus. Läget är allvarligt, men under kontroll på alla sjukhusen. Ingen signalerar att man nått en situation där krislägesavtalet behöver aktiveras. Samtliga ställer in planerad vård och man hjälps åt mellan sjukhusen.

– Således råder ingen ”systemkollaps”, konstaterar Helén Eliasson (S).

Det råder ingen brist på material och man jobbar för att på ska kunna tillhandahålla munskydd på alla resecentrum i regionen.

Men det viktigaste resultatet av dagens möte var ändå att alla partier ställde sig bakom Ann Söderströms förslag, att följa Folkhälsomyndighetens rekommendation och  fortsätta vaccinationerna som planerat. Parallellt ska priogrupp 2, där personal ingår, fasas in. Det är samtliga regioner överens om. Start för detta beräknas om 2-3 veckor.

Helén Eliasson välkomnar beskedet att överenskommelsen mellan staten och regionerna ligger fast.

– Det här är en viktig fråga. Vi ska ha en jämlik sjukvård i hela landet, säger Helén Eliasson (S).

Helén Eliasson (S)
facebook Twitter Email