”Vårt fokus är patienter och personal”

Bättre men inte bra – så kan den socialdemokratiska inställningen till de nya förutsättningarna för överenskommelser i sjukvården för 2020 kort sammanfattas. "Vårt fokus ligger på att korta köer och öka jämlikheten i vården för människor. Våra inspel ger sjukhusen drygt en kvarts miljard kronor mer att bedriva vård för. Vi hade självklart velat se mer, men det är så här långt vi kunde nå utifrån den borgerliga budget som vi har att förhålla oss till, säger Helén Eliasson (S), gruppledare för Socialdemokraterna i Västra Götalandsregionen."

Förslaget till vårdöverenskommelse för hälso- och sjukvården i Västra Götalandsregionen – förkortad VÖK – för 2020 har vållat politiskt strid. Förslaget hade inneburit avsevärda försämringar för patienter och personal.

– Det är det borgerliga styrets högerpolitik som har resulterat i de växande köer och stora underskott och krav på stora nedskärningar, med minskad personalstyrka och färre utbudspunkter, som vi nu ser, säger Håkan Linnarsson (S), oppositionsregionråd och 2:e vice ordförande i hälso- och sjukvårdsstyrelsen (S).

Det är framförallt den ekonomiska verkligheten på sjukhusen som gjort att processen med vårdöverenskommelse för 2020 varit mycket besvärlig.

Regionens 1,7 miljoner invånare behöver lösningar som tryggar deras sjukvård, inte politiska stridigheter

– Vi har efterfrågat samförståndslösningar tidigt i procesessen, men först nu fått gehör. Regionens 1,7 miljoner invånare behöver lösningar som tryggar deras sjukvård, inte politiska stridigheter. säger Helén Eliasson (S).

Efter samtal har nu Socialdemokraterna fått igenom ett antal viktiga punkter, som ger förbättrade möjligheter att nå uppgörelser ute i sjukvårdsnämnder och på sjukhusen. Det handlar bland annat om drygt en kvarts miljard kronor i tillskott till sjukhusen och minskat krav på återbetalning av underskott, vilket lättar bördan.

– Det är bättre, men inte bra. Det kommer fortfarande att innebära tuffa sparkrav för sjukhusen, men det är så långt vi kunde nå utifrån den borgerliga budget vi har att förhålla oss till. Men vi kommer fortsätta att ställa krav på mer pengar för att korta köer, öka tillgängligheten och förbättra villkor för personalen säger Helén Eliasson (S).

En viktig punkt som Socialdemokraterna har fått gehör för är den totala översynen av sjukvården i regionen. En plan för framtidens sjukvård i Västra Götalandsregionen ska nu tas fram senast i januari 2020. Det är ett krav som Socialdemokraterna fört fram under flera år.

Människor ska känna sig trygga med att veta att de får den sjukvård de behöver när de behöver den.

– Människor ska känna sig trygga med att veta att de får den sjukvård de behöver när de behöver den. För att klara det behöver sjukvården långsiktiga villkor och en karta och kompass över vart man ska ta vägen. Vi måste bort från de ad hoc-lösningar som inte minst sjukhusen tvingas till på grund av år av underfinansiering. Vi välkomnar att styret nu visar en tydligare lyhördhet för de behov vi ser för patienter och personal, men det är nu upp till bevis för det moderatledda styret att man nu äntligen är beredd till de samförståndslösningar som krävs för att ge invånarna den jämlika och trygga vård som de förtjänar, säger Håkan Linnarsson (S).

Helen Eliasson (S)
Håkan Linnarsson (S)
facebook Twitter Email