Vården för Åmålsborna måste säkras!

”Vi socialdemokrater sätter inte lönsamhet framför patienters behov av vård. Vårt krav är tydligt: Åmålsborna har rätt till god vård och ska ha en välfungerande vårdcentral i kommunen.”

Socialdemokraterna är djupt oroade över den situation som Åmålsborna befinner sig i.

– Riskerna för patienterna är inte acceptabla! Regionen måste ta ansvar och säkra för Åmålsbornas vård, säger Håkan Linnarsson (S).

Socialdemokraterna har svårt att se någon annan utgång, när Norra hälso- och sjukvårdsnämnden fattar beslut på torsdag, än att den nuvarande kliniken stängs.

– Alternativet, att fortsätta med vården med nuvarande utförare, bedöms ju faktiskt som farlig för Åmålsborna. Det är väl ingen som tror att de som granskat denna verksamhet tar lätt på att föreslå stängning av den enda vårdcentralen i Åmål. Om man låter detta fortgå tar man på sig ett utomordentligt stort ansvar för de risker detta innebär, säger Håkan Linnarsson (S).

Bakgrunden till hela situationen är att den borgerliga koalitionen i Västra Götalandsregionen – M, L, C, KD och MP – för drygt 2,5 år sedan stängde Närhälsans vårdcentral i Åmål. Motiveringen var att den inte var ”lönsam”. Istället skulle Åmålsbornas vård säkras genom ”marknadslösning”, det vill säga den kvarvarande privata vårdcentralen, Balder.

I dag har vi facit. Det löste sig inte alls.

– Trots extra pengar och särskilda lösningar har inte Balder klarat sitt uppdrag. Den borgerliga koalitionens bristande förmåga att styra och leda sjukvården har gjort att Åmålsborna blivit sittande med Svarte-Petter, säger Håkan Linnarsson (S).

Han konstaterar att det är hög tid för de styrande borgerliga att ta ansvar för den situation man åsamkat Åmålsborna.

– Det hade varit rimligt att den styrande borgerliga koalitionen vidtagit åtgärder för att säkra vården för Åmålsborna i ett tidigare skede. De här problemen uppstod inte i förra veckan, de har funnits där hela tiden. Situationen är utomordentligt allvarlig, men regionens borgerliga styre kan inte gömma sig bakom formalia och byråkrati. Det är självklart att regionen måste lösa vården på ett patientsäkert sätt oavsett egentligen hur, och nästan oavsett kostnad. Åmålsbornas rätt till en god vård måste säkras, både på kort och lång sikt.

– Situationen i Åmål visar tydligt att sjukvård inte kan styras enligt företagsmodellers lönsamhetskrav. Patienter är människor, inte maskiner och god och säker vård ska vara en rättighet, inte ett reklamerbjudande där det gäller att läsa det finstilta, säger Håkan Linnarsson (S).

Håkan Linnarsson (S)
facebook Twitter Email