S vill stoppa ”gräddfiler”
i skattefinansierad vård

Det är fullkomligt oacceptabelt att inte Västra Götalandsregionen på alla sätt ser till att det alltid är den som är i störst behov av vård som också får vård först i den skattefinansierade sjukvården, anser Socialdemokraterna. Därför motionerar nu oppositionsråden Janette Olsson (S) och Håkan Linnarsson (S) om att regionens avtal om köpt privat också ska medge full insyn vad gäller medicinska bedömningar och prioriteringar.

Socialdemokraterna har redan tidigare, via yrkanden och initiativärenden, på olika sätt försökt förmå det moderatledda regionstyret i Västra Götalandsregionen (VGR) att gå med på kravet att stoppa den ”gräddfil” som försäkringspatienter har till vård hos privata vårdbolag som finansieras med skattepengar, men utan få gehör. Därför väljer nu S i VGR, genom Janette Olsson (S) och Håkan Linnarsson (S), att driva frågan vidare i en motion.

Vård ska ges utifrån behov och på lika villkor – det är centrala utgångspunkter i den svenska hälso- och sjukvårdslagstiftningen. Det är den som har största behovet ska få vård först och tillgången ska inte påverkas av till exempel kön, ålder, utbildning eller arbetsförmåga.

I den offentliga vården följs principen. Men hos privata vårdbolag ser det annorlunda ut. Här kan den som har råd och är ”tillräckligt frisk” ges förtur till vård på rent marknadsekonomiska grunder, genom en privat sjukvårdsförsäkring. Det gäller även vårdbolag som får ta del av skattepengar via avtal med regioner, visar en studie gjord av Myndigheten för vård- och omsorgsanalys

”Frågan har aktualiserats inte minst under den rådande pandemin. Covid-19 har drabbat utsatta områden särskilt hårt vilket tydliggör hälsoklyftorna som finns i regionen. Därför måste Västra Götalandsregionen säkerställa att vård verkligen ges efter behov och inte efter storleken på patientens plånbok.
 Vi menar att det är viktigt att vi som region garanterar att det alltid är behovet som avgör hur snabbt man får vård, oavsett om man har en privat sjukförsäkring eller inte. Då patienter med privat sjukvårdsförsäkring kan få vård snabbare än patienter utan en sådan försäkring så strider det direkt mot målen enligt hälso- och sjukvårdslagen”, skriver Janette Olsson (S) och Håkan Linnarsson (S) i sin motion.

Det här är fullkomligt oacceptabelt för oss socialdemokrater! Det borde vara självklart – och inskrivet i lag – att den som får ta del av skattemedel för att bedriva vård också förbinder sig att följa hälso- och sjukvårdslagens princip om att behovet

De befarar att systemet med privata sjukvårdsförsäkringar riskerar att sätta såväl hela det svenska sjukvårdssystemet som den jämlika vården i fritt fall, om inget görs.

”Det här är fullkomligt oacceptabelt för oss socialdemokrater! Det borde vara självklart – och inskrivet i lag – att den som får ta del av skattemedel för att bedriva vård också förbinder sig att följa hälso- och sjukvårdslagens princip om att behovet, inte pengar eller andra kriterier, ska styra vem som hamnar först i kön. Likaså borde det vara självklart att skattebetalarna, genom sina företrädare i riksdag, regioner, kommuner och myndigheter, ges full insyn i att skattekronorna verkligen används på det sätt som lagen föreskriver.”, skriver Janette Olsson (S) och Håkan Linnarsson (S) i en tidigare debattartikel i frågan, och vill med sin motion att Västra Götalandsregionen ställer krav på insyn när det ingås avtal med privata leverantörer, för att kontrollera hur behovsbedömningar och prioriteringar görs .

Janette Olsson (S)
Håkan Linnarsson (S)

 

 

 

 

 

Motion om att säkerställa vård efter behov i Västra Götalandsregionen

facebook Twitter Email