S säger nej till planlös nedläggning av vård

”Så länge det saknas en övergripande plan för regionens sjukhus, vilket vårdutbud som ska finnas och var, är det omöjligt att avgöra om förändringar av utbudspunkter är bra eller dåliga för vare sig patienter eller Västra Götalandsregionen i stort.”

Så förklarar Helén Eliasson (S), gruppledare för S i Västra Götalandsregionen, varför Socialdemokraterna vid dagens regionstyrelsemöte yrkade på avslag på det moderatledda styrets förslag om att flytta hudmottagningen vid Skene lasarett till SÄS i Borås – ett yrkande som en majoritet i regionstyrelsen ställde sig bakom.

Socialdemokrater har sedan flera år efterfrågat en plan för behovet av vårdutbud inom hela regionen, men den lyser tyvärr fortfarande med sin frånvaro.

Vi förstår att förändringar i vårdutbudet kan behöva göras, men det är inte rimligt att de görs planlöst

– Vi ser och förstår att sjukhusen har en mycket besvärlig ekonomisk situation. Vi noterar att det är ett antal utbudsförändringar som är aktuella och som redan har genomförts bland annat inom Södra Älvsborgs sjukhus (SÄS) och vi förstår att förändringar i vårdutbudet kan behöva göras, men det är inte rimligt att de görs planlöst, säger Helén Eliasson (S).

Innan dessa förändringar sker måste det finnas en övergripande bild på de olika sjukhusen över vilket vårdutbud som ska finnas för befolkningen, anser Socialdemokraterna. Det gäller inte minst Skene lasarett.

– Vi ställer oss frågan vad det moderatledda regionstyret vill med SÄS Skene. Och den frågan behöver få ett svar. Den stora investering, med ny-, om- och tillbyggnad i Skene, som vi socialdemokrater gjorde, stod outnyttjad under stora delar av förra mandatperioden. Men före valet i höstas fick de borgerliga partierna väldigt hög svansföring, och talade om både satsningar och en så kallad avsiktsförklaring. Vi varnade för att det enbart var en kuliss utan täckning. Tyvärr visar det sig nu att vi hade rätt, säger Helén Eliasson (S).

Helen Eliasson (S)

 

 

 

 

 

 

Protokollsanteckning: Förändring av utbudspunkt för hudbehandlingsenhet Skene

facebook Twitter Email