S-löfte: Åmål ska ha en vårdcentral!

2016 stängde den M-ledda regionmajoriteten Närhälsans vårdcentral i Åmål. Samtliga patienter hänvisades till den enda kvarvarande vårdcentralen, en privatägd. Men denna har inte klarat att fullfölja sitt uppdrag, trots extra pengar. Nu har kliniken aviserat nedläggning om inte ytterligare pengar skjuts till. Risken finns att Åmålsborna inom kort står helt utan vårdcentral. Det är fullkomligt oacceptabelt! Vi socialdemokrater i regionen lovar att om vi får mandat i valet att styra regionen kommer vi att vara garant för att Närhälsan åter öppnar vårdcentral i Åmål, om den privata stänger, skriver Bijan Zainali (S), regionrådskandidat, och Michae Melby (S), vice ordförande för styrelsen för beställd primärvård.

Västra Götalandsregionen har styrts av en moderatledd majoritet i snart fyra år. Införande av marknadsliknande villkor i sjukvården har fått konsekvenser, inte minst i Åmål. Med dessa villkor som motiv stängde moderatstyret Närhälsans vårdcentral med motiveringen att ”Den är inte lönsam”. Man lät detta ske av ideologiska skäl utan att beakta de lokala förutsättningarna. Resultatet blev att en privat vårdgivare fick ta över ansvaret för ca. 12 000 patienter med mycket kort varsel, med allt vad det innebar av osäkerhet för patienter och kostnader för regionen.
Knappt hade avtal skrivits förrän det stod klart att den nya vårdgivaren inte skulle klara den jourverksamhet som ingick i avtalet. Ett nytt avtal – och mer pengar – fick ordnas fram, och det blev därför till Säffle som Åmålsborna fick vända sig på helger.
Men inte heller detta räckte. Man krävde ännu högre ersättning, om man ska fortsätta verksamheten. Detta trots att regionfullmäktige tidigare i år beslutade om höjd ersättning på grund av geografin. I dagsläget råder fortfarande osäkerhet om detta räcker för att förtaget ska vara kvar i staden. Från att ha haft möjlighet att välja mellan två vårdcentraler – en privat och en offentlig – riskerar således Åmålsborna när som helst att stå helt utan någon vårdcentral alls. Så går det när man kopierar stela affärsmodeller till skattefinansierad sjukvård.
Vi socialdemokrater sätter patienternas behov av vård före marknadens vinstintresse! Vårt löfte till Åmålsborna är att om den nuvarande vårdgivaren inte vill fortsätta sin verksamhet kommer vi att vara garanten för att Åmålsborna tillförsäkras en välfungerande vårdcentral i Närhälsans regi. Det förutsätter förstås att vi av väljarna får förtroendet att leda regionen efter valet den 9 september.

Bijan Zainali (S)
Michael Melby (S)

 

facebook Twitter Email