S kräver snabba insatser för att säkra sjukvården

"Det måste till åtgärder för att säkra sjukvården i Västra Götalandsregionen, och de måste till nu. Det kan inte vänta; läget är så pass allvarligt." Det säger Helen Eliasson (S), gruppledare för Socialdemokraterna, sedan resultatrapporten för maj månad visar ett minus för regionens sjukhus på närmare en halv miljard kronor.

Koncernrapporten, som presenteras vid dagens regionstyrelsemöte, visar på ett resultat för maj månad minus på 862 miljoner kronor. Det är 824 miljoner sämre än för ett år sedan. Huvuddelen av det negativa resultatet härrör från sjukvården; enbart sjukhusens samlade underskott ligger på närmare en halv miljard kronor.

– Det ska ställas mot de historiskt stora tillskott i flermiljardklassen som regionen har fått från den S-ledda regeringen och de ökade skatteintäkterna, men de kommer inte sjukvården till del. Det visar att den moderatledda majoritetens brist på förmåga att styra och leda regionen är anmärkningsvärd, säger Helen Eliasson (S).

Vid dagens regionstyrelsemöte ställde Socialdemokraterna krav på omedelbara insatser från såväl den politiska- som tjänstemannaledningen, med bland annat handlingsplaner samt konsekvensbeskrivningar, bland annat kring hur regionen ska komma bort från de accelererande kostnaderna för hyrpersonal.

”Mot bakgrund av läget är vår starka uppmaning att regionens politiska och tjänstemannaledning omgående genomför beslutade åtgärder och återkommer med förslag till vad som ytterligare kan göras för att stabilisera läget. Här måste den politiska majoriteten agera snabbt och konsekvent.”, skriver Socialdemokraterna i sitt yrkande.

Helen Eliasson (S)

Yrkande angående koncernläget i maj 2018

facebook Twitter Email