S-krav: Vaccinationstid måste kunna bokas per telefon

”Det är inte rimligt att det ska krävas av våra äldre att de ska ha tillgång till dator och bank-ID för att boka tid för vaccination. Därför tar Socialdemokraterna i dag initiativ till att en tydligare information skickas ut till invånarna, med ett angivet telefonnummer för att boka tid”, säger Helén Eliasson (S), gruppledare för Socialdemokraterna i Västra Götalandsregionen.

I dagarna har information gått ut till invånare som är 70+ angående vaccination mot Covid-19. Planen är att påbörja vaccinera denna grupp nu under februari, under förutsättning att Sverige och regionen får tillgång till tillräckligt antal vaccinationsdoser.

Men informationen om hur man bokar vaccinationstid är otydlig.

Helén Eliasson (S)

– Det är självklart så att det är smidigast för alla parter om var och en kan boka online, men man måste också vara ytterst medveten om att långt ifrån alla har tillgång till de verktyg som krävs eller kunskap om hur det ska göras. Det måste självklart också tydligt framgå att det är fullt möjligt att boka via telefon. Därför måste också ett telefonnummer anges dit den enskilde kan ringa för att få en tid eller mer information, säger Helén Eliasson (S).

Så är det inte i den information som gått ut. Därför kommer Socialdemokraterna i dag ta initiativ för att ny och tydlig, information kring tidbokning skickas ut.

– Målsättningen är att alla 70+ ska vaccinera sig. Då får inte möjligheten att boka tid vara ett hinder. Det här är också en viktig fråga när det gäller att erbjuda en jämlik vård. Därför måste problemet och kommunikationen omedelbart åtgärdas, säger Helén Eliasson (S).

facebook Twitter Email