S-krav: En miljard mer till sjukhusen redan i år

De historiskt stora statsbidrag som den S-ledda regeringen skickat till Västra Götaland för att förstärka vården måste komma sjukhusen till del, för att korta köerna för patienterna och förbättra villkoren för personalen. Därför lägger Socialdemokraterna i Västra Götalandsregionen (VGR) nu förslag på att 1 miljard snarast fördelas ut till sjukhusen. "Vi är i opposition. Vi har på olika sätt försökt få till politiska uppgörelser för att förstärka sjukhusens resurser, men utan att lyckas. Nu ställer vi frågan på sin spets; det blir upp till bevis för regionens M-styre styret vad man vill med regionens sjukhus, dess patienter och personal" säger Helén Eliasson (S), oppositionsregionråd och gruppledare för S i VGR.

Två månader in på 2021 var det samlade underskottet för regionens sjukhus 700 miljoner kronor. Sjukhusens röda siffror lyser som neonskrift över det generalfel den blågröna politiska begår i sin styrning av sjukvården i Västra Götalandsregionen, menar Håkan Linnarsson (S), oppositionsregionråd och 2:e vice ordförande i hälso- och sjukvårdsstyrelsen:

– Det är ingen ”svacka” som kan tillskrivas pandemin. Underfinansieringen har varit ett signum för det moderatledda styret vartenda år.

Parallellt visar bokslutet för Västra Götalandsregionen ett överskott på 1,8 miljarder kronor. Huvuddelen av de pengarna utgörs av de stora, nya och extra statsbidrag från den socialdemokratiskt ledda regeringen. Utöver dessa finns en extra ”penningpåse” från regeringen på ytterligare närmare en miljard kronor, avsedd för att korta köer som uppstått till följd av uppskjuten vård under pandemin.

Vårdens pengar ska gå till vård och fokus ska ligga på den egenägda, offentliga, vården.

Trots detta tvingar M-styret regionens sjukhus att jobba med nya sparplaner och minskad bemanning.

– Det är helt absurt att vårdens anställda, mitt i en pandemi, tvingas fokusera på att spara pengar och minska antalet anställda istället för att få möjligheter att ge fler människor vård! Vårdens pengar ska gå till vård och fokus ska ligga på den egenägda, offentliga, vården. Det är politikens ansvar gentemot sina invånare. Det är också VGRs ansvar som arbetsgivare för över 40 000 vårdanställda. Därför kräver vi att ytterligare 1 miljard satsas på regionens vård redan i år, säger Helén Eliasson (S).

Att lösa köproblematiken i vården genom att köpa ännu mer, och dyrare, privat vård, som M-styret önskar, är kontraproduktivt, menar Håkan Linnarsson (S).

– Vi säger inte nej till att upphandla privat vård som komplement till regionsjukvården. Men det M-styret gör är att köpa en betydligt dyrare privat istället för att satsa på de egna sjukhusen. Det är som att ta SMS-lån för att betala huslånet.

Helén Eliasson (S)
Håkan Linnarsson (S)

 


Initiativärende RS: Mer pengar till sjukhusen

facebook Twitter Email