S kallar till krismöte
om läget i sjukvården

Via ett pressmeddelande från den grönblå ledningen i regionen nås vi idag av informationen att man vill ändra i den prioriteringsordning för vaccination som fastställts av Folkhälsomyndigheten. ”Detta visar på en oerhörd brist på ledarskap”, säger Helén Eliasson, gruppledare för Socialdemokraterna i Västra Götalandsregionen.

”Läget är så allvarligt inom sjukvården att man behöver revidera prioriteringen för vaccin och att medarbetare bör prioriteras”, har Gustaf Josefsson (M), ordförande för Sahlgrenska Universitetssjukhuset, SU, uttryckt.

Regionstyrelsens ordförande, Johnny Magnusson (M), säger: ”Vi har så ansträngt läge och kan inte sköta våra uppgifter i den här personalgruppen. Vi riskerar just nu annars en systemkollaps.”

Partierna inom oppositionen har inte blivit informerade om det allvarliga läget på regionens sjukhus. Under hela pandemin har de politiska partierna, både i opposition och i ledning, tillsammans tagit ett stort ansvar för att fatta de beslut som har behövts.

– Det är beklagligt och allvarligt att vi inom oppositionen inte har fått information om det allvarliga och akuta läge som sjukvården i hela regionen just nu befinner sig i och närmar sig en systemkollaps. Detta tyder på en allvarlig brist i ledarskapet och avsaknad av krisberedskap, säger Helén Eliasson, vice ordförande i regionstyrelsen.

– Jag är bekymrad över hur det aktuella läget just nu är i sjukvården och på våra sjukhus och vill få en aktuell krisinformation om läget från hälso- och sjukvårdsdirektören och regiondirektören, fortsätter Helén Eliasson.

Vi behöver få en aktuell lägesbild av sjukvården, lyssna till Hälso- och sjukvårdsdirektörens bedömning gällande vaccinprioritering och huruvida krislägesavtalet, som inte nyttjats ännu, behöver aktiveras. 

Med anledning av den uppkomna situationen har Socialdemokraterna idag kallat gruppledarna från alla partier i regionstyrelsen till ett krismöte, vilket kommer ske imorgon, tisdag 5 januari, klockan 17.00.

– Vi behöver få en aktuell lägesbild av sjukvården, lyssna till Hälso- och sjukvårdsdirektörens bedömning gällande vaccinprioritering och huruvida krislägesavtalet, som inte nyttjats ännu, behöver aktiveras. 

– Jag är djupt bekymrad över hur dialogen sker inom regionen, när man får läsa det här i ett pressmeddelande. Som vice ordförande i regionen ser jag det som är det angeläget att kunna informera invånare, patienter och medarbetare om det akuta läget. Detta är en så allvarlig fråga att den inte kan avgöras med ett pressmeddelande, säger Helén Eliasson.

Helén Eliasson (S)
facebook Twitter Email