S drev igenom avskrivna underskott för sjukhusen

En strimma hopp för sjukhusen och en rimligare möjlighet att komma i balans – det är resultatet efter dagens beslut i regionfullmäktige. Detta sedan Socialdemokraternas yrkande om att skriva av gamla underskott fick majoritet. "Det här är en ytterst allvarlig situation. Det är glädjande att det finns en majoritet i regionfullmäktige som anser att det borgerliga styret måste ta sitt ansvar", säger Helén Eliasson (S), oppositionsregionråd och gruppledare för Socialdemokraterna i Västra Götalandsregionen.

Drygt 1,2 miljarder kronor – det är det samlade underskottet för sjukhusen i Västra Götalandsregionen, enligt beräkningar som sjukhusen själva gjort. Trots att sjukhusen aviserat omfattande sparpaket, som kommer att leda till växande köer och svårare för sjuka att få vård, räcker dessa bara för att täcka lite drygt hälften av underskotten.

Den nedåtgående spiral som sjukhusen har att tampas med är en direkt följd av flera års underbudgetering av det moderatledda regionstyret, som lett till att underskott har lagts till underskott och lett fram till dagens situation.

– Det har varit – och är – en helt omöjlig uppgift för sjukhusen att klara både ekonomin och sina uppdrag. Det är därför rimligt att den borgerliga ledningen får ta konsekvenserna av sitt handlande och skriva av de underskott de varit starkt bidragande till att skapa, anser Håkan Linnarsson (S), oppositionsregionråd med ansvar för sjukvårdsfrågor.

Socialdemokraterna yrkade redan vid regionstyrelsemötet den 25 mars att sjukhusens gamla underskott ska strykas, för att ge sjukhusen en rimlig chans. Då röstades det röstades ner. Vid dagens regionfullmäktige var frågan uppe för slutgiltigt beslut. Men nu fick Socialdemokraternas en majoritet med sig, trots borgerliga styrets nej.

– Beskedet från den politiska ledningen är att avskrivna underskott leder till att sjukhusen tror att det är fritt fram att slösa. Vi kan bara beklaga att det borgerliga styret inte har mer förtroende för våra verksamheter och dess anställda än så.

– Det här är inte lösningen – det behövs åtgärder och tydliga strategier för att komma till rätta med såväl köerna som arbetsmiljöproblem och ekonomi – men det ger åtminstone sjukhusen ett bättre utgångsläge, säger Helén Eliasson (S).

Helen Eliasson (S)
Håkan Linnarsson (S)
facebook Twitter Email