Regionen behöver samarbete – inte splittring

Valresultatet för Västra Götalandsregionen är klart och Socialdemokraterna, som ännu en gång blev största parti, försöker aktivt att hitta lösningar på det komplicerade läge som uppstått efter valet, där inget block når majoritet.

– Vi är villiga att diskutera, kompromissa och föra konstruktiva samtal för att hitta gemensamma lösningar för regionens framtid, säger Helen Eliasson (S), gruppledare för Socialdemokraterna i Västra Götalandsregionen.

En avgörande fråga är sjukvårdens utmaningar och medarbetarnas förutsättningar att göra ett bra jobb. För att klara detta behövs sammanhållning över blockgränserna.

– Det behövs ett lag som inte blir beroende av ett parti som splittrar, ett lag som gemensamt kämpar för en jämlik sjukvård, en kollektivtrafik som är prisvärd och som tar ansvar för stad och land. Alternativet är ett lag som riskerar att bli beroende av SD. Vi hoppas och tror att vi kan nå en stabil samsyn över blockgränsen med regionens bästa för ögonen utan att Sverigedemokraterna får utnyttja sin vågmästarroll och ges politiskt inflytande, säger Helen Eliasson (S).

Helen Eliasson (S)
facebook Twitter Email