Psykiatrin i Västra Götaland måste stärkas!

Psykiatrin i Västra Götalandsregionen behöver långsiktighet, en plan för kompetensförsörjning och en verklighetsanpassad basfinansiering, skriver Janette Olsson (S), regionråd i opposition, och Kerstin Brunnström (S), vice ordförande i psykiatriberedningen.

Psykiatrin i Västra Götalandsregionen saknar inte utmaningar! Bristen på utbildad personal är nog den största och när vården och samverkan med kommunerna inte fungerar får det stora konsekvenser för den enskilda människan.

Regionens grönblå styre sparar inte på krutet när det gäller att berömma sig själva för satsningar på pyskiatrin. Men att köerna till barn- och ungdsomspsykiatrin i regionen är långt över rikssnittet, eller att man i siffor från SCB inte kan se att psykiatrin har ökade resurser eller mer vård, verkar man blunda för. Medan resurserna för den somatiska vården ökar sjunker de för psykiatrin.

Socialdemokraterna har tagit initiativ införande av psykiatriambulanser i hela regionen. De har goda resultat när livet svajar och man behöver akut omhändertagande. De minskar också behovet av inläggning. Vidare vill vi se utökat arbete med självvald inläggning i psykiatrin. Studier visar att patienter med denna möjlighet känner en större trygghet och därmed inte söker mer vård.

Många av oss förfasades av Uppdrag Gransknings avsnitt om psykiatrin, om hur sjuka kan bollas mellan landsting och kommun. Patienter har på grund av sin samsjuklighet, med komplexa psykiatriska tillstånd och beroendeproblematik, svårt att få samordnad vård och stöd. Det är inte en acceptabel situation! Socialdemokraterna har nu därför tagit initiativ till att i Västra Götalandsregionen kartlägga och identifiera dessa patienter, samt förbättra samarbetet med kommunerna. Vi behöver ha ett gemensamt arbetssätt som förhindrar att människor hamnar mellan två stolar. Vi har också gång på gång tryckt på nödvändigheten av att involvera skolhälsovården och öka ansvaret hos primärvården för att kunna få tidiga insatser för barn och unga. Och det ska gälla alla vårdcentraler i hela regionen, såväl de privata som de offentligt ägda.

Psykiatrin i Västra Götalandsregionen behöver långsiktighet, en plan för kompetensförsörjning och en verklighetsanpassad basfinansiering. Att ha en särskild psykiatriberedning som delar ut riktade medel, räcker inte när de ekonomiska grundförutsättningarna saknas och en strategi för hela regionens psykiatri inte är på plats. Vi socialdemokraterna har i budget efter budget lagt full uppräkning för ökade kostnader till våra sjukhus, vilket är en förutsättning för att vi ska slippa se de nedskärningar som sjukhusen nu har att brottas med.

Janette Olsson (S)
Kerstin Brunnström (S)
facebook Twitter Email