Nu vilar ansvaret för Åmålsbornas säkerhet tungt på det borgerliga regionstyret

Det blir ingen stängning av vårdcentralen Balder i Åmål – än. Trots bevisligen stora risker för patienterna väljer M-L-C-KD-MP-styret att ge Balder en ny chans. Men med en tidsfrist till den sista mars, efter krav från Socialdemokraterna. Om kliniken då inte klarar uppsatta mål ska den stängas och ersättas.

Granskningen av vården vid Balderkliniken visar att den är så pass patientosäker att den inte borde få fortsätta.

”Åmålsborna har rätt till en säker och trygg vård. Verksamheten som den bedrivs idag bedöms ju faktiskt som farlig för Åmålsborna. Det är väl ingen som tror att de som granskat Balders verksamhet föreslår stängning av den enda vårdcentralen i Åmål utan mycket goda grunder”, skriver Socialdemokraterna i Norra Hälso- och sjukvårdsnämnden i den protokollsanteckning som lämnades vid dagens möte.

– Det hade varit rimligt att den styrande borgerliga koalitionen redan tidigare vidtagit åtgärder för att säkra vården för Åmålsborna. De här problemen uppstod inte i förra veckan, de har funnits där hela tiden. Därför borde till exempel Närhälsan involverats och förberetts för att åter öppna i Åmål. Men så har inte skett. Inte ens nu, när den bristande säkerheten är både uppenbar, dokumenterad och välkänd tar man sitt ansvar. Vi socialdemokrater är bakbundna i opposition, och kan inte göra mycket mera än att protestera, och driva på för att Åmålsborna ska få sin rätt till en trygg, säker och jämlik vård, säger Håkan Linnarsson (S), regionråd i opposition.

Ansvaret för patientsäkerheten för Åmålsborna vilar nu tungt på den styrande borgerligheten.

”Vi har idag tvingats acceptera en tidsfrist för Balderkliniken på grund av den styrande ledningens oförmåga att snabbt kunna lösa vården för Åmålsborna om beslutet idag varit att avsluta kontraktet med Balderkliniken. I och med beslutet om tidsfrist tar nämndens majoritet på sig ett utomordentligt stort ansvar för de risker detta innebär.”, skriver Socialdemokraterna i protokollsanteckningen.

Protokollsanteckning HSN Norra 2018-12-20, ärende 22

Håkan Linnarsson (S)

 

facebook Twitter Email